Diodes & Rectifiers

: Tìm Thấy 26,040 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 26,040 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Repetitive Peak Reverse Voltage
Tối Thiểu/Tối Đa Average Forward Current
Tối Thiểu/Tối Đa Diode Configuration
Tối Thiểu/Tối Đa Diode Case Style
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Chúng tôi cung cấp các linh kiện điốt phù hợp với nhiều ứng dụng, bao gồm điốt zener, điốt chỉnh lưu cầu, điốt chỉnh lưu nhanh và cực nhanh, điốt schottky, điốt chỉnh lưu phục hồi tiêu chuẩn và hơn thế nữa trong các thiết kế điện áp cao và thấp của các nhà sản xuất hàng đầu.