Thyristors

: Tìm Thấy 1,734 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 1,734 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Peak Repetitive Off State Voltage
Tối Thiểu/Tối Đa On State RMS Current
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Thyristor là bộ chỉnh lưu bán dẫn bốn lớp còn được gọi là Bistable. Chúng thường được sử dụng trong quá trình tạo ra các mạch chốt. Chúng tôi cung cấp các Thyristor SCR, TRIAC và DIAC/SIDAC phù hợp với nhiều loại dự án, tất cả đều có sẵn để vận chuyển nhanh chóng.