Transistors

: Tìm Thấy 8 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= VISHAY
2 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 8 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= VISHAY
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
SI7252DP-T1-GE3
SI7252DP-T1-GE3 - DUAL N-CHANNEL 100-V (D-S) MOSFET 27AK0997

3974071

 
Sản Phẩm Mới

DUAL N-CHANNEL 100-V (D-S) MOSFET 27AK0997

VISHAY

DUAL N-CHANNEL 100-V (D-S) MOSFET 27AK0997;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$4.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SI2329DS-T1-GE3
SI2329DS-T1-GE3 - P-CHANNEL 8-V (D-S) MOSFET 27AK0994

3974069

 
Sản Phẩm Mới

P-CHANNEL 8-V (D-S) MOSFET 27AK0994

VISHAY

P-CHANNEL 8-V (D-S) MOSFET 27AK0994;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.913

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIA447DJ-T1-GE3
SIA447DJ-T1-GE3 - P-CHANNEL 12-V (D-S) MOSFET 27AK1001

3974073

 
Sản Phẩm Mới

P-CHANNEL 12-V (D-S) MOSFET 27AK1001

VISHAY

P-CHANNEL 12-V (D-S) MOSFET 27AK1001;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.641

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SI7120ADN-T1-GE3
SI7120ADN-T1-GE3 - N-CHANNEL 60-V (D-S) MOSFET 27AK0996

3974070

 
Sản Phẩm Mới

N-CHANNEL 60-V (D-S) MOSFET 27AK0996

VISHAY

N-CHANNEL 60-V (D-S) MOSFET 27AK0996;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SISA04DN-T1-GE3
SISA04DN-T1-GE3 - N-CHANNEL 30-V (D-S) MOSFET 27AK1009

3974076

 
Sản Phẩm Mới

N-CHANNEL 30-V (D-S) MOSFET 27AK1009

VISHAY

N-CHANNEL 30-V (D-S) MOSFET 27AK1009;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
DG412DQ-T1-E3
DG412DQ-T1-E3 - P M  QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCH 27AK0989

3974068

 
Sản Phẩm Mới

P M QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCH 27AK0989

VISHAY

P M QUAD SPST CMOS ANALOG SWITCH 27AK0989;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$3.48

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIR698DP-T1-GE3
SIR698DP-T1-GE3 - N-CHANNEL 100V (D-S) MOSFET 27AK1006

3974075

 
Sản Phẩm Mới

N-CHANNEL 100V (D-S) MOSFET 27AK1006

VISHAY

N-CHANNEL 100V (D-S) MOSFET 27AK1006;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SIA440DJ-T1-GE3
SIA440DJ-T1-GE3 - N-CHANNEL 40-V (D-S) MOSFET 27AK1000

3974072

 
Sản Phẩm Mới

N-CHANNEL 40-V (D-S) MOSFET 27AK1000

VISHAY

N-CHANNEL 40-V (D-S) MOSFET 27AK1000;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$0.633

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1