Logarithmic Amplifiers

: Tìm Thấy 37 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 37 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Response Time
Tối Thiểu/Tối Đa Input Offset Voltage
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Temperature Min
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Temperature Max
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Response Time No. of Pins Input Offset Voltage Operating Temperature Min Operating Temperature Max
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
MAX4206ETE+
MAX4206ETE+ - Logarithmic Amplifier, Precision Transimpedance, 1 Amplifiers, 5 Decades, 250mV / Decade, TQFN

2516884

Logarithmic Amplifier, Precision Transimpedance, 1 Amplifiers, 5 Decades, 250mV / Decade, TQFN

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.02 10+ US$10.86 75+ US$8.58 150+ US$8.21 300+ US$7.83 525+ US$6.81 1050+ US$6.68 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-ms 16Pins 1mV -40°C 85°C
MAX4002EUA+
MAX4002EUA+ - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 45 dB, 70 ns, MSOP, 8 Pins

2765016

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 45 dB, 70 ns, MSOP, 8 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.79 10+ US$4.07 50+ US$3.81 100+ US$3.55 250+ US$3.32 500+ US$3.08 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
70ns 8Pins -V -40°C 85°C
ADL5308ACCZ
ADL5308ACCZ - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 188 dB, 200mV / Decade, 2.4 µs, LGA-EP, 16 Pins

4264774

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 188 dB, 200mV / Decade, 2.4 µs, LGA-EP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$18.38 10+ US$16.97 25+ US$15.88 100+ US$14.61 250+ US$13.76 500+ US$13.09 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.4µs 16Pins -V -40°C 105°C
AD8304ARUZ-RL7
AD8304ARUZ-RL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 160 dB, 200mV / Decade, TSSOP, 14 Pins

4021660

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 160 dB, 200mV / Decade, TSSOP, 14 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$34.86 10+ US$32.14 25+ US$30.70 100+ US$27.45 1000+ US$24.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-ms 14Pins 20mV -40°C 85°C
AD8304ARUZ-RL7
AD8304ARUZ-RL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 160 dB, 200mV / Decade, TSSOP, 14 Pins

4021660RL

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 160 dB, 200mV / Decade, TSSOP, 14 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$32.14 25+ US$30.70 100+ US$27.45 1000+ US$24.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
-ms 14Pins 20mV -40°C 85°C
AD8305ACPZ-RL7
AD8305ACPZ-RL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 16 Pins

4021661

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$21.66 10+ US$19.95 25+ US$18.95 100+ US$17.09 250+ US$15.79 1500+ US$14.25 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-ms 16Pins 20mV -40°C 85°C
AD8305ACPZ-RL7
AD8305ACPZ-RL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 16 Pins

4021661RL

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$19.95 25+ US$18.95 100+ US$17.09 250+ US$15.79 1500+ US$14.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
-ms 16Pins 20mV -40°C 85°C
AD8307ARZ-RL7
AD8307ARZ-RL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 92 dB, 500mV / Decade, 500 ns, NSOIC, 8 Pins

4021667

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 92 dB, 500mV / Decade, 500 ns, NSOIC, 8 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$19.25 10+ US$17.50 25+ US$16.07 100+ US$14.73 250+ US$13.80 750+ US$12.35 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
500ns 8Pins 50µV -40°C 85°C
AD8307ARZ-RL7
AD8307ARZ-RL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 92 dB, 500mV / Decade, 500 ns, NSOIC, 8 Pins

4021667RL

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 92 dB, 500mV / Decade, 500 ns, NSOIC, 8 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$17.50 25+ US$16.07 100+ US$14.73 250+ US$13.80 750+ US$12.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
500ns 8Pins 50µV -40°C 85°C
AD8309ARUZ
AD8309ARUZ - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 400mV / dB, 67 ns, TSSOP, 16 Pins

4021668

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 400mV / dB, 67 ns, TSSOP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.65 10+ US$22.74 25+ US$20.98 100+ US$19.38 250+ US$19.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
67ns 16Pins -V -40°C 85°C
AD8309ARUZ-REEL7
AD8309ARUZ-REEL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 400mV / dB, 67 ns, TSSOP, 16 Pins

4021669

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 400mV / dB, 67 ns, TSSOP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$25.21 10+ US$23.27 25+ US$21.34 100+ US$19.72 1000+ US$17.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
67ns 16Pins -V -40°C 85°C
AD8309ARUZ-REEL7
AD8309ARUZ-REEL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 400mV / dB, 67 ns, TSSOP, 16 Pins

4021669RL

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 100 dB, 400mV / dB, 67 ns, TSSOP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$23.27 25+ US$21.34 100+ US$19.72 1000+ US$17.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
67ns 16Pins -V -40°C 85°C
AD8317ACPZ-R7
AD8317ACPZ-R7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 55 dB, -22mV / dB, 20 ns, LFCSP-EP, 8 Pins

4021672

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 55 dB, -22mV / dB, 20 ns, LFCSP-EP, 8 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$10.86 10+ US$10.00 25+ US$9.56 100+ US$8.44 250+ US$8.01 500+ US$7.55 3000+ US$6.93 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
20ns 8Pins -V -40°C 85°C
AD8317ACPZ-R7
AD8317ACPZ-R7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 55 dB, -22mV / dB, 20 ns, LFCSP-EP, 8 Pins

4021672RL

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 55 dB, -22mV / dB, 20 ns, LFCSP-EP, 8 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$10.00 25+ US$9.56 100+ US$8.44 250+ US$8.01 500+ US$7.55 3000+ US$6.93 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
20ns 8Pins -V -40°C 85°C
AD8318ACPZ-REEL7
AD8318ACPZ-REEL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 70 dB, -0.04dB / mV, 12 ns, LFCSP-EP, 16 Pins

4021673

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 70 dB, -0.04dB / mV, 12 ns, LFCSP-EP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$14.96 10+ US$13.74 25+ US$13.14 100+ US$11.58 250+ US$10.99 1500+ US$9.13 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
12ns 16Pins -V -40°C 85°C
AD8318ACPZ-REEL7
AD8318ACPZ-REEL7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 70 dB, -0.04dB / mV, 12 ns, LFCSP-EP, 16 Pins

4021673RL

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 70 dB, -0.04dB / mV, 12 ns, LFCSP-EP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$13.74 25+ US$13.14 100+ US$11.58 250+ US$10.99 1500+ US$9.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
12ns 16Pins -V -40°C 85°C
AD8319ACPZ-R7
AD8319ACPZ-R7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 45 dB, -45dB / V, 20 ns, LFCSP-EP, 8 Pins

4021674

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 45 dB, -45dB / V, 20 ns, LFCSP-EP, 8 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$6.16 10+ US$5.34 25+ US$5.23 100+ US$4.53 250+ US$4.30 500+ US$3.86 1000+ US$3.26 3000+ US$3.20 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
20ns 8Pins -V -40°C 85°C
AD8319ACPZ-R7
AD8319ACPZ-R7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 45 dB, -45dB / V, 20 ns, LFCSP-EP, 8 Pins

4021674RL

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 45 dB, -45dB / V, 20 ns, LFCSP-EP, 8 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$5.34 25+ US$5.23 100+ US$4.53 250+ US$4.30 500+ US$3.86 1000+ US$3.26 3000+ US$3.20 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
20ns 8Pins -V -40°C 85°C
ADL5303ACPZ-R7
ADL5303ACPZ-R7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 160 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 16 Pins

4021675

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 160 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$9.81 10+ US$9.26 25+ US$9.04 100+ US$8.42 250+ US$8.19 500+ US$7.91 1500+ US$7.73 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-ms 16Pins 20mV -40°C 85°C
ADL5303ACPZ-R7
ADL5303ACPZ-R7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 160 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 16 Pins

4021675RL

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 160 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$9.26 25+ US$9.04 100+ US$8.42 250+ US$8.19 500+ US$7.91 1500+ US$7.73 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
-ms 16Pins 20mV -40°C 85°C
ADL5304ACPZ-R7
ADL5304ACPZ-R7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 200 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 32 Pins

4021676

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 200 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 32 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$24.12 10+ US$22.40 25+ US$21.19 100+ US$19.31 1500+ US$16.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-ms 32Pins -V -40°C 85°C
ADL5304ACPZ-R7
ADL5304ACPZ-R7 - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 200 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 32 Pins

4021676RL

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 200 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 32 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$22.40 25+ US$21.19 100+ US$19.31 1500+ US$16.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
-ms 32Pins -V -40°C 85°C
ADL5310ACPZ-REEL7
ADL5310ACPZ-REEL7 - Logarithmic Amplifier, 2 Amplifiers, 120 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 24 Pins

4021677

Logarithmic Amplifier, 2 Amplifiers, 120 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 24 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$27.71 10+ US$26.08 25+ US$25.18 100+ US$23.11 1500+ US$20.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-ms 24Pins 20mV -40°C 85°C
ADL5310ACPZ-REEL7
ADL5310ACPZ-REEL7 - Logarithmic Amplifier, 2 Amplifiers, 120 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 24 Pins

4021677RL

Logarithmic Amplifier, 2 Amplifiers, 120 dB, 200mV / Decade, LFCSP-EP, 24 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

10+ US$26.08 25+ US$25.18 100+ US$23.11 1500+ US$20.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 10 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 10 Nhiều: 1
-ms 24Pins 20mV -40°C 85°C
AD606JRZ
AD606JRZ - Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 80 dB, 37.5mV / dB, 400 ns, NSOIC, 16 Pins

4021658

Logarithmic Amplifier, 1 Amplifiers, 80 dB, 37.5mV / dB, 400 ns, NSOIC, 16 Pins

ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$82.18 10+ US$78.06 25+ US$76.01 100+ US$70.35

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
400ns 16Pins -V 0°C 70°C