CODECs / Encoders / Decoders

: Tìm Thấy 154 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 154 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Audio CODEC Type
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Temperature Min
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Nén, chỉnh sửa hoặc truyền nhiều loại dữ liệu âm thanh và video ở nhiều định dạng bằng các CODECS, bộ mã hóa và giải mã video của chúng tôi. Các thiết bị CODEC âm thanh phù hợp với nhiều định dạng như bộ giải mã âm sắc, thiết bị mono và stereo và bộ giải mã MP3.