MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES Drivers & Interfaces

: Tìm Thấy 53 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 53 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Supply Voltage Min
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Supply Voltage Min
 
 
Sort Acending Sort Decending
DS21348T+.
DS21348T+. - Specialized Interface, Parallel, Serial, 3.135 V, 3.465 V, TQFP, 44 Pins

1379829

Specialized Interface, Parallel, Serial, 3.135 V, 3.465 V, TQFP, 44 Pins

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$17.36 10+ US$15.70 25+ US$14.67 100+ US$13.10 250+ US$12.32 500+ US$11.09 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
3.135V
MAX232AESE+.
MAX232AESE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

9724397

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.46 10+ US$7.53 25+ US$7.09 100+ US$6.39 250+ US$6.06 500+ US$5.46 1000+ US$4.78 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX488EESA+.
MAX488EESA+. - Line Receiver RS422/RS485, 4.75V-5.25V Supply, SOIC-8

9725601

Line Receiver RS422/RS485, 4.75V-5.25V Supply, SOIC-8

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.14 10+ US$5.47 25+ US$5.16 100+ US$4.65 250+ US$4.41 500+ US$3.97 1000+ US$3.48 2500+ US$3.39 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.75V
MAX485ECSA+.
MAX485ECSA+. - Transceiver RS422/RS485 Driver, 4.75V-5.25V Supply, SOIC-8

9724524

Transceiver RS422/RS485 Driver, 4.75V-5.25V Supply, SOIC-8

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.40 10+ US$3.92 25+ US$3.70 100+ US$3.33 250+ US$3.16 500+ US$2.84 2500+ US$2.49 5000+ US$2.43 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.75V
MAX202ECSE+.
MAX202ECSE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

9726047

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.70 10+ US$5.07 25+ US$4.78 100+ US$4.31 250+ US$4.09 500+ US$3.68 1000+ US$3.22 2500+ US$3.14 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX232ACWE+.
MAX232ACWE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

9724370

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.31 10+ US$7.51 25+ US$7.16 100+ US$6.22 250+ US$5.94 500+ US$5.42 2500+ US$5.24 5000+ US$5.14 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
DS2480B+.
DS2480B+. - Line RS232 Driver, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-8

9725326

Line RS232 Driver, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-8

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.95 10+ US$4.41 25+ US$4.15 100+ US$3.74 250+ US$3.55 500+ US$3.20 1000+ US$2.80 2500+ US$2.73 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX485ESA+.
MAX485ESA+. - Transceiver RS422/RS485 Driver, 4.75V-5.25V Supply, SOIC-8

9724583

Transceiver RS422/RS485 Driver, 4.75V-5.25V Supply, SOIC-8

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.65 10+ US$4.14 25+ US$3.90 100+ US$3.52 250+ US$3.34 500+ US$3.01 2500+ US$2.63 5000+ US$2.57 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.75V
MAX485CPA+.
MAX485CPA+. - Transceiver RS422/RS485 Driver, 4.75V-5.25V Supply, DIP-8

9725210

Transceiver RS422/RS485 Driver, 4.75V-5.25V Supply, DIP-8

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.63 10+ US$4.12 25+ US$3.88 100+ US$3.50 250+ US$3.32 500+ US$2.99 2500+ US$2.62 5000+ US$2.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.75V
MAX232AEWE+.
MAX232AEWE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

9724400

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.46 10+ US$7.53 25+ US$7.09 100+ US$6.39 250+ US$6.06 500+ US$5.46 1000+ US$4.78 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX488CPA+.
MAX488CPA+. - Line Receiver RS422/RS485, 4.75V-5.25V Supply, DIP-8

9725598

Line Receiver RS422/RS485, 4.75V-5.25V Supply, DIP-8

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.63 10+ US$4.12 25+ US$3.88 100+ US$3.50 250+ US$3.32 500+ US$2.99 2500+ US$2.62 5000+ US$2.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.75V
MAX6818EAP+.
MAX6818EAP+. - Specialized Interface, CMOS, µP Switch Interfacing, PC-Based Instruments, 2.7 V, 5.5 V, SSOP

1380016

Specialized Interface, CMOS, µP Switch Interfacing, PC-Based Instruments, 2.7 V, 5.5 V, SSOP

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.39 10+ US$10.30 25+ US$9.82 100+ US$8.52 250+ US$8.23 500+ US$7.50 2500+ US$6.54 5000+ US$6.41 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
2.7V
MAX232ECPE+.
MAX232ECPE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, DIP-16

9724427

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, DIP-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.39 10+ US$6.58 25+ US$6.20 100+ US$5.58 250+ US$5.30 500+ US$4.77 1000+ US$4.18 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX3232CPE+.
MAX3232CPE+. - Transceiver RS232, 2-drivers, 3V-5.5V Supply, DIP-16

9724494

Transceiver RS232, 2-drivers, 3V-5.5V Supply, DIP-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.39 10+ US$6.58 25+ US$6.20 100+ US$5.58 250+ US$5.30 500+ US$4.77 1000+ US$4.18 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
3V
MAX202ESE+.
MAX202ESE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

9724443

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.05 10+ US$4.50 25+ US$4.24 100+ US$3.82 250+ US$3.62 500+ US$3.26 1000+ US$2.86 2500+ US$2.79 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX3241CWI+.
MAX3241CWI+. - Line Receiver RS232, 3-drivers, 3V-5.5V Supply, SOIC-28

1422306

Line Receiver RS232, 3-drivers, 3V-5.5V Supply, SOIC-28

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.61 10+ US$7.75 25+ US$7.42 100+ US$7.37 250+ US$7.27 500+ US$7.09 1000+ US$7.01 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
3V
MAX232CWE+.
MAX232CWE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, WSOIC-16

9725962

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, WSOIC-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.30 10+ US$3.83 25+ US$3.61 100+ US$3.26 250+ US$3.09 500+ US$2.78 2500+ US$2.44 5000+ US$2.37 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX3232ECAE+.
MAX3232ECAE+. - Transceiver RS232, 2-drivers, 3V-5.5V Supply, SSOP-16

9725512

Transceiver RS232, 2-drivers, 3V-5.5V Supply, SSOP-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.57 10+ US$5.85 25+ US$5.51 100+ US$4.96 250+ US$4.71 500+ US$4.24 1000+ US$3.71 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
3V
MAX222CWN+.
MAX222CWN+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-18

9724915

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-18

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.85 10+ US$5.20 25+ US$4.91 100+ US$4.42 250+ US$4.19 500+ US$3.78 1000+ US$3.31 2500+ US$3.22 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX3223CAP+.
MAX3223CAP+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 3V-5.5V Supply, SSOP-20

9725474

Line Receiver RS232, 2-drivers, 3V-5.5V Supply, SSOP-20

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.70 10+ US$5.07 25+ US$4.78 100+ US$4.31 250+ US$4.09 500+ US$3.68 1000+ US$3.22 2500+ US$3.14 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
3V
MAX483CPA+.
MAX483CPA+. - Transceiver RS422/RS485 Driver, 4.75V-5.25V Supply, DIP-8

9725229

Transceiver RS422/RS485 Driver, 4.75V-5.25V Supply, DIP-8

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.63 10+ US$4.12 25+ US$3.88 100+ US$3.50 250+ US$3.32 500+ US$2.99 2500+ US$2.62 5000+ US$2.55 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.75V
MAX202CSE+.
MAX202CSE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

9725989

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.30 10+ US$3.83 25+ US$3.61 100+ US$3.26 250+ US$3.09 500+ US$2.78 2500+ US$2.44 5000+ US$2.37 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX202CWE+.
MAX202CWE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

9724486

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, SOIC-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.30 10+ US$3.83 25+ US$3.61 100+ US$3.26 250+ US$3.09 500+ US$2.78 2500+ US$2.44 5000+ US$2.37 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX202ECPE+.
MAX202ECPE+. - Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, DIP-16

9726039

Line Receiver RS232, 2-drivers, 4.5V-5.5V Supply, DIP-16

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.39 10+ US$6.58 25+ US$6.20 100+ US$5.58 250+ US$5.30 500+ US$4.77 1000+ US$4.18 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V
MAX13085EEPA+.
MAX13085EEPA+. - IC, RS485/422 TRANSCEIVER, 8DIP

1593305

IC, RS485/422 TRANSCEIVER, 8DIP

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.36 10+ US$2.99 25+ US$2.82 100+ US$2.54 250+ US$2.41 500+ US$2.17 2500+ US$1.90 5000+ US$1.85 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
4.5V