Drivers & Interfaces

: Tìm Thấy 0 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 0 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Tại đây bạn sẽ tìm thấy nhiều loại IC điều khiển và IC giao diện cho tất cả các loại ứng dụng như Thiết bị bus CAN, Trình điều khiển dòng vi sai, Trình điều khiển màn hình, Bộ mở rộng I/O, Bộ cách ly, Bộ điều khiển LED, Bộ điều khiển đường truyền, Thiết bị LVDS, Bộ điều khiển MOSFET, Trình điều khiển/Bộ điều khiển động cơ, Bộ điều khiển RS232/RS422/RS485 và Giao diện USB.