16 / 32 Bit Microcontrollers - MCU - ColdFire

: Tìm Thấy 47 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 47 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa Program Memory Size
Tối Thiểu/Tối Đa RAM Memory Size
Tối Thiểu/Tối Đa MCU Case Style
Tối Thiểu/Tối Đa Embedded Interface Type
Tối Thiểu/Tối Đa Supply Voltage Min
Tối Thiểu/Tối Đa Supply Voltage Max
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NXP
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range Architecture No. of Bits CPU Speed Program Memory Size RAM Memory Size No. of Pins MCU Case Style No. of I/O's Embedded Interface Type Supply Voltage Min Supply Voltage Max MCU Family MCU Series
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
MCF52259CAG80
MCF52259CAG80 - ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

1698075

ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.03 10+ US$27.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MC68332ACEH16
MC68332ACEH16 - ColdFire Microcontroller, Modular Architecture, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers

1691513

ColdFire Microcontroller, Modular Architecture, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$69.77 10+ US$59.20 180+ US$59.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF51JM32VLH
MCF51JM32VLH - ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51JM Series Microcontrollers, Coldfire v1

2315616

ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51JM Series Microcontrollers, Coldfire v1

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.14 10+ US$10.60 100+ US$9.00 800+ US$8.98

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52233CAL60
MCF52233CAL60 - ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers

1579857

ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.79 10+ US$23.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52258CAG66
MCF52258CAG66 - ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

2313993

ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.03 10+ US$25.51 100+ US$21.64

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF51AC256ACLKE
MCF51AC256ACLKE - ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51AC Series Microcontrollers, Coldfire v1

2314624

ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51AC Series Microcontrollers, Coldfire v1

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.81 10+ US$21.94 100+ US$18.60 450+ US$18.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MC68332ACEH20
MC68332ACEH20 - ColdFire Microcontroller, Modular Architecture, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers

1691516

ColdFire Microcontroller, Modular Architecture, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$73.36 10+ US$62.24 180+ US$62.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF51JE256CLL
MCF51JE256CLL - ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51JE Series Microcontrollers, Coldfire v1

1812181

ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51JE Series Microcontrollers, Coldfire v1

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.56 10+ US$13.21 100+ US$11.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF51AC128ACFUE
MCF51AC128ACFUE - ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51AC Series Microcontrollers, Coldfire v1

1748992

ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51AC Series Microcontrollers, Coldfire v1

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$17.26 10+ US$14.67 100+ US$12.45

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF51MM256CLK
MCF51MM256CLK - ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51MM Series Microcontrollers, Coldfire v1

1812182

ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51MM Series Microcontrollers, Coldfire v1

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.87 10+ US$17.95 100+ US$15.75 500+ US$15.12 1000+ US$14.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52259CVN80
MCF52259CVN80 - ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

1698076

ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.86 10+ US$23.65

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF51CN128CLK
MCF51CN128CLK - ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51CN Series Microcontrollers, Coldfire v1

2313970

ColdFire Microcontroller, Flexis, Coldfire V1 Family MCF51CN Series Microcontrollers, Coldfire v1

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.41 10+ US$13.09 100+ US$11.12 450+ US$11.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52254AF80
MCF52254AF80 - ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

2313986

ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$26.16 10+ US$22.22 100+ US$18.85 450+ US$18.84

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52258VN80
MCF52258VN80 - ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

2313992

ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.63 10+ US$24.32 100+ US$20.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52235CAL60
MCF52235CAL60 - ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers

1579859

ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MC68331CAG16
MC68331CAG16 - ColdFire Microcontroller, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers, Coldfire v1, 32bit

1659661

ColdFire Microcontroller, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers, Coldfire v1, 32bit

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52230CAL60
MCF52230CAL60 - ColdFire Microcontroller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers, Coldfire v2, 32bit

1579855

ColdFire Microcontroller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers, Coldfire v2, 32bit

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52233CAF60
MCF52233CAF60 - ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers

1579856

ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52234CAL60
MCF52234CAL60 - ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers

1579858

ColdFire Microcontroller, CAN Controller, Coldfire V2 Family MCF5223x Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52236CAF50
MCF52236CAF50 - MCU, 32BIT, COLDFIRE V2, 50MHZ, LQFP-80

1499742

MCU, 32BIT, COLDFIRE V2, 50MHZ, LQFP-80

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52213CAE50
MCF52213CAE50 - MCU, 32BIT, COLDFIRE V2, 50MHZ, LQFP-64

1499744

MCU, 32BIT, COLDFIRE V2, 50MHZ, LQFP-64

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MC68332ACAG25
MC68332ACAG25 - ColdFire Microcontroller, Modular Architecture, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers

1457119

ColdFire Microcontroller, Modular Architecture, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MC68332GCEH16
MC68332GCEH16 - ColdFire Microcontroller, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers, Coldfire v1, 32bit

1457121

ColdFire Microcontroller, Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers, Coldfire v1, 32bit

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MCF52212CAE50
MCF52212CAE50 - ColdFire Microcontroller, Coldfire V2 Family MCF5221x Series Microcontrollers, Coldfire v2, 32bit

1499745

ColdFire Microcontroller, Coldfire V2 Family MCF5221x Series Microcontrollers, Coldfire v2, 32bit

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -
MCF51QE32CLH
MCF51QE32CLH - MCU, 32BIT, COLDFIRE V1, 50MHZ, LQFP-64

1499748

MCU, 32BIT, COLDFIRE V1, 50MHZ, LQFP-64

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
- - - - - - - - - - - - - -