Microcontrollers - MCU

: Tìm Thấy 10 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= NXP
2 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 10 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= NXP
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range CPU Speed
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
S32K344EHT1VMMST
S32K344EHT1VMMST - ARM MCU, S32K3 Family S32K344 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M7, 32bit, 160 MHz, 4 MB

3912114

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, S32K3 Family S32K344 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M7, 32bit, 160 MHz, 4 MB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$46.66 10+ US$36.46 25+ US$35.64 50+ US$34.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
S32K3 Family S32K344 Series Microcontrollers 160MHz
MKE17Z256VLH7
MKE17Z256VLH7 - ARM MCU, Kinetis E Family KE1x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 72 MHz, 256 KB

3912096

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, Kinetis E Family KE1x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 72 MHz, 256 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.14 10+ US$19.72 25+ US$19.33 50+ US$18.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Kinetis E Family KE1x Series Microcontrollers 72MHz
MKE17Z256VLL7
MKE17Z256VLL7 - ARM MCU, Kinetis E Family KE1x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 72 MHz, 256 KB

3912095

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, Kinetis E Family KE1x Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0+, 32bit, 72 MHz, 256 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.13 10+ US$7.93 25+ US$7.74 50+ US$7.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Kinetis E Family KE1x Series Microcontrollers 72MHz
S32K344EHT1VPBST
S32K344EHT1VPBST - ARM MCU, S32K3 Family S32K344 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M7, 32bit, 160 MHz, 4 MB

3912116

 
Sản Phẩm Mới
+
RoHS

ARM MCU, S32K3 Family S32K344 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M7, 32bit, 160 MHz, 4 MB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$45.12 10+ US$35.26 25+ US$34.47 50+ US$33.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
S32K3 Family S32K344 Series Microcontrollers 160MHz
LPC5534JBD64E
LPC5534JBD64E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

3954296

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.34 10+ US$5.16 25+ US$4.83 50+ US$4.55 100+ US$4.28 250+ US$4.07 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers 150MHz
LPC5536JHI48/00E
LPC5536JHI48/00E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

3954301

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.74 10+ US$4.67 25+ US$4.36 50+ US$4.11 100+ US$3.87 250+ US$3.68 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers 150MHz
LPC5534JBD100E
LPC5534JBD100E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

3954295

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.83 10+ US$5.56 25+ US$5.20 50+ US$4.90 100+ US$4.62 250+ US$4.37 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers 150MHz
LPC5536JBD100E
LPC5536JBD100E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

3954299

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.66 10+ US$6.39 25+ US$6.09 50+ US$5.70 100+ US$5.31 250+ US$5.07 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers 150MHz
LPC5536JBD64E
LPC5536JBD64E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

3954300

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 256 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.75 10+ US$5.50 25+ US$5.14 50+ US$4.83 100+ US$4.56 250+ US$4.33 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers 150MHz
LPC5534JHI48/00E
LPC5534JHI48/00E - ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

3954297

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
+
RoHS

ARM MCU, LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers, ARM Cortex-M33, 32bit, 150 MHz, 128 KB

NXP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.32 10+ US$4.35 25+ US$4.05 50+ US$3.81 100+ US$3.60 250+ US$3.41 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LPC Family LPC54000 Series Microcontrollers 150MHz