ROHM Touch Screen Controllers

: Tìm Thấy 12 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ROHM
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 12 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= ROHM
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
BU21029MUV-E2
BU21029MUV-E2 - Touch Screen Controller, I2C, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, VQFN-20

2748663

Touch Screen Controller, I2C, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, VQFN-20

ROHM

TOUCH SCREEN CONTROLLER, 12BIT, VQFN-20; IC Interface Type:I2C, Serial; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:1.65V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:VQFN; No. of Pins:20Pins; Product Range:-; Auto

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

1+ US$2.99 10+ US$2.56 100+ US$2.16 250+ US$2.03 500+ US$1.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BU21029MUV-E2
BU21029MUV-E2 - Touch Screen Controller, I2C, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, VQFN-20

2748663RL

Touch Screen Controller, I2C, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, VQFN-20

ROHM

TOUCH SCREEN CONTROLLER, 12BIT, VQFN-20; IC Interface Type:I2C, Serial; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:1.65V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:VQFN; No. of Pins:20Pins; Product Range:-; Auto

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng

100+ US$2.16 250+ US$2.03 500+ US$1.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
BU21027MUV-E2
BU21027MUV-E2 - Touch Screen Controller, I2C Interface, 12bit, 2.7V to 3.6V Supply, VQFN-20

2991180

Touch Screen Controller, I2C Interface, 12bit, 2.7V to 3.6V Supply, VQFN-20

ROHM

TOUCH SCREEN CONTROLLER, VQFN-20; IC Interface Type:I2C; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:2.7V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:VQFN; No. of Pins:20Pins; Product Range:-; Automotive Qualifica

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

1+ US$2.17 10+ US$2.10 50+ US$1.97 100+ US$1.93 250+ US$1.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BU21024FV-ME2
BU21024FV-ME2 - Touch Screen Controller, I2C, SPI Interface, 10 bit, 2.7V to 3.6V Supply, SSOP-28

2748659

Touch Screen Controller, I2C, SPI Interface, 10 bit, 2.7V to 3.6V Supply, SSOP-28

ROHM

TOUCH SCREEN CONTR, 10BIT, SSOP-28; IC Interface Type:I2C, SPI; Resolution (Bits):10bit; Supply Voltage Min:2.7V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:SSOP; No. of Pins:28Pins; Product Range:-; Automotive Qu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

1+ US$2.36 500+ US$2.35 2000+ US$2.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BU21025GUL-E2
BU21025GUL-E2 - Touch Screen Controller, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, BGA-12

2748660

Touch Screen Controller, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, BGA-12

ROHM

TOUCH SCREEN CONTR, 12BIT, BGA-12; IC Interface Type:Serial; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:1.65V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:BGA; No. of Pins:12Pins; Product Range:-; Automotive Quali

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2748660
2748660RL trong Xoay Vòng

1+ US$1.59 10+ US$1.43 100+ US$1.12 500+ US$0.918 1000+ US$0.746 3000+ US$0.675 6000+ US$0.642 9000+ US$0.617 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BU21021GUL-E2
BU21021GUL-E2 - Touch Screen Controller, Serial, SPI Interface, 12 bit, 2.7V to 3.6V Supply, BGA-24

2748658

Touch Screen Controller, Serial, SPI Interface, 12 bit, 2.7V to 3.6V Supply, BGA-24

ROHM

TOUCH SCREEN CONTR, 12BIT, BGA-24; IC Interface Type:Serial, SPI; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:2.7V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:BGA; No. of Pins:24Pins; Product Range:-; Automotive Q

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

1+ US$2.32 10+ US$2.17 100+ US$1.94 250+ US$1.88 500+ US$1.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BU21029GUL-E2
BU21029GUL-E2 - Touch Screen Controller, I2C, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, BGA-16

2748662

Touch Screen Controller, I2C, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, BGA-16

ROHM

TOUCH SCREEN CONTROLLER, 12BIT, BGA-16; IC Interface Type:I2C, Serial; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:1.65V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:BGA; No. of Pins:16Pins; Product Range:-; Automo

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2748662
2748662RL trong Xoay Vòng

1+ US$2.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
BU21024FV-ME2
BU21024FV-ME2 - Touch Screen Controller, I2C, SPI Interface, 10 bit, 2.7V to 3.6V Supply, SSOP-28

2748659RL

Touch Screen Controller, I2C, SPI Interface, 10 bit, 2.7V to 3.6V Supply, SSOP-28

ROHM

TOUCH SCREEN CONTR, 10BIT, SSOP-28; IC Interface Type:I2C, SPI; Resolution (Bits):10bit; Supply Voltage Min:2.7V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:SSOP; No. of Pins:28Pins; Product Range:-; Automotive Qu

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng

1+ US$2.36 500+ US$2.35 2000+ US$2.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
BU21021GUL-E2
BU21021GUL-E2 - Touch Screen Controller, Serial, SPI Interface, 12 bit, 2.7V to 3.6V Supply, BGA-24

2748658RL

Touch Screen Controller, Serial, SPI Interface, 12 bit, 2.7V to 3.6V Supply, BGA-24

ROHM

TOUCH SCREEN CONTR, 12BIT, BGA-24; IC Interface Type:Serial, SPI; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:2.7V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:BGA; No. of Pins:24Pins; Product Range:-; Automotive Q

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng

100+ US$1.94 250+ US$1.88 500+ US$1.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
BU21027MUV-E2
BU21027MUV-E2 - Touch Screen Controller, I2C Interface, 12bit, 2.7V to 3.6V Supply, VQFN-20

2991180RL

Touch Screen Controller, I2C Interface, 12bit, 2.7V to 3.6V Supply, VQFN-20

ROHM

TOUCH SCREEN CONTROLLER, VQFN-20; IC Interface Type:I2C; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:2.7V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:VQFN; No. of Pins:20Pins; Product Range:-; Automotive Qualifica

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng

100+ US$1.93 250+ US$1.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
BU21029GUL-E2
BU21029GUL-E2 - Touch Screen Controller, I2C, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, BGA-16

2748662RL

Touch Screen Controller, I2C, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, BGA-16

ROHM

TOUCH SCREEN CONTROLLER, 12BIT, BGA-16; IC Interface Type:I2C, Serial; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:1.65V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:BGA; No. of Pins:16Pins; Product Range:-; Automo

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2748662RL
2748662 trong Cắt Băng

1+ US$2.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1
BU21025GUL-E2
BU21025GUL-E2 - Touch Screen Controller, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, BGA-12

2748660RL

Touch Screen Controller, Serial Interface, 12 bit, 1.65V to 3.6V Supply, BGA-12

ROHM

TOUCH SCREEN CONTR, 12BIT, BGA-12; IC Interface Type:Serial; Resolution (Bits):12bit; Supply Voltage Min:1.65V; Supply Voltage Max:3.6V; Controller IC Case Style:BGA; No. of Pins:12Pins; Product Range:-; Automotive Quali

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:2748660RL
2748660 trong Cắt Băng

100+ US$1.12 500+ US$0.918 1000+ US$0.746 3000+ US$0.675 6000+ US$0.642 9000+ US$0.617 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 1