3M Anti Static Bags

: Tìm Thấy 27 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= 3M
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 27 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Width - Imperial
Tối Thiểu/Tối Đa Length - Imperial
Tối Thiểu/Tối Đa Width - Metric
Tối Thiểu/Tối Đa Length - Metric
Tối Thiểu/Tối Đa Film Thickness
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= 3M
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Bag Type Width - Imperial Length - Imperial Width - Metric Length - Metric Film Thickness Bag Colour Seal Type Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
30068
30068 - ZIP BAG, SHIELDED, 152X203MM, PK100

1684300

ZIP BAG, SHIELDED, 152X203MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$24.48 10+ US$23.98 20+ US$21.40

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 6" 8" 152.4mm 203.2mm 71.12µm Transparent Resealable 3000
10024
10024 - Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 50.8mm W x 101.6mm L

1306577

Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 50.8mm W x 101.6mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$3.43 10+ US$3.29 20+ US$3.23

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 2" 4" 50.8mm 101.6mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
150Z1012
150Z1012 - Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 254mm W x 304.8mm L

1306605

Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 254mm W x 304.8mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$34.68 5+ US$33.97 10+ US$30.32

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 10" 12" 254mm 304.8mm 76.2µm Transparent Resealable 1500
1001012
1001012 - Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 254mm W x 304.8mm L

1306586

Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 254mm W x 304.8mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$41.07 10+ US$40.24 50+ US$33.12

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 10" 12" 254mm 304.8mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
100610
100610 - Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 152.4mm W x 254mm L

1306582

Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 152.4mm W x 254mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$17.30 10+ US$16.95 20+ US$15.13

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 6" 10" 152.4mm 254mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
1001014
1001014 - BAG, SHIELDED, 250X350MM, PK100

1306587

BAG, SHIELDED, 250X350MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$20.80 10+ US$20.37 20+ US$18.18

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 10" 14" 254mm 355.6mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
100812
100812 - BAG, SHIELDED, 200X300MM, PK100

1306585

BAG, SHIELDED, 200X300MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$15.48 10+ US$15.17 20+ US$13.54

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 8" 12" 203.2mm 304.8mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
10058
10058 - Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 127mm W x 203.2mm L

1306580

Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 127mm W x 203.2mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$13.46 10+ US$13.19 50+ US$11.67

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 5" 8" 127mm 203.2mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
1001216
1001216 - Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 304.8mm W x 406.4mm L

1306588

Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 304.8mm W x 406.4mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$27.20 10+ US$26.64 50+ US$23.78

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 12" 16" 304.8mm 406.4mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
150Z46
150Z46 - Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 101.6mm W x 152.4mm L

1306602

Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 101.6mm W x 152.4mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$12.83 10+ US$12.30 50+ US$12.10

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 4" 6" 101.6mm 152.4mm 76.2µm Transparent Resealable 1500
10046
10046 - Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 101.6mm W x 152.4mm L

1306579

Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 101.6mm W x 152.4mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$5.17 10+ US$4.95 50+ US$4.87

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 4" 6" 101.6mm 152.4mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
15035
15035 - BAG, SHIELDED, 75X125MM, PK100

1306592

BAG, SHIELDED, 75X125MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$5.64 10+ US$5.41 50+ US$5.32

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 3" 5" 76.2mm 127mm 76.2µm Transparent Heat Seal 1500
150Z58
150Z58 - Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 127mm W x 203.2mm L

1306603

Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 127mm W x 203.2mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$18.33 10+ US$17.96 50+ US$16.03

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 5" 8" 127mm 203.2mm 76.2µm Transparent Resealable 1500
150812
150812 - BAG, SHIELDED, 200X300MM, PK100

1306597

BAG, SHIELDED, 200X300MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$18.50 10+ US$18.12 50+ US$16.17

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 8" 12" 203.2mm 304.8mm 76.2µm Transparent Heat Seal 1500
1001418
1001418 - BAG, SHIELDED, 356X457MM, PK100

1684297

BAG, SHIELDED, 356X457MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$32.50 10+ US$31.83 20+ US$28.41

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 14" 18" 355.6mm 457.2mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
1001618
1001618 - BAG, SHIELDED, 400X450MM, PK100

1306590

BAG, SHIELDED, 400X450MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$38.16 10+ US$37.38 20+ US$33.36

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 16" 18" 406.4mm 457.2mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
150Z810
150Z810 - Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 203.2mm W x 254mm L

1306604

Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 203.2mm W x 254mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$25.13 10+ US$24.62 50+ US$21.97

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 8" 10" 203.2mm 254mm 76.2µm Transparent Resealable 1500
10035
10035 - BAG, SHIELDED, 75X125MM, PK100

1306578

BAG, SHIELDED, 75X125MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$4.17 10+ US$4.00 20+ US$3.93

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 3" 5" 76.2mm 127mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
1501012
1501012 - BAG, SHIELDED, 250X300MM, PK100

1306598

BAG, SHIELDED, 250X300MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$20.65 10+ US$20.23 50+ US$18.05

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 10" 12" 254mm 304.8mm 76.2µm Transparent Heat Seal 1500
10068
10068 - BAG, SHIELDED, 150X200MM, PK100

1306581

BAG, SHIELDED, 150X200MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$8.36 10+ US$8.01 20+ US$7.88

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 6" 8" 152.4mm 203.2mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
1001218
1001218 - Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 304.8mm W x 457.2mm L

1306589

Antistatic Bag, 1000 Series, Shielding (Metal-In), Heat Seal, 304.8mm W x 457.2mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$50.99 10+ US$49.92 20+ US$48.43

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-In) 12" 18" 304.8mm 457.2mm 71.12µm Transparent Heat Seal 1000
150610
150610 - Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Heat Seal, 152.4mm W x 254mm L

1306596

Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Heat Seal, 152.4mm W x 254mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$11.36 10+ US$10.89 20+ US$10.71

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 6" 10" 152.4mm 254mm 76.2µm Transparent Heat Seal 1500
1501218
1501218 - BAG, SHIELDED, 300X450MM, PK100

1306599

BAG, SHIELDED, 300X450MM, PK100

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$34.79 10+ US$34.08 50+ US$30.42

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 12" 18" 304.8mm 457.2mm 76.2µm Transparent Heat Seal 1500
150Z1218
150Z1218 - Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 304.8mm W x 457.2mm L

1306607

Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Resealable, 304.8mm W x 457.2mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$59.42 10+ US$58.21 50+ US$51.95

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 12" 18" 304.8mm 457.2mm 76.2µm Transparent Resealable 1500
15058
15058 - Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Heat Seal, 127mm W x 203.2mm L

1306593

Antistatic Bag, 1500 Series, Shielding (Metal-Out), Heat Seal, 127mm W x 203.2mm L

3M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

GÓI  100

1+ US$8.46 10+ US$8.11 50+ US$7.98

Vật Phẩm Hạn Chế
Static Shielding (Metal-Out) 5" 8" 127mm 203.2mm 76.2µm Transparent Heat Seal 1500