Solid State Relays & Contactors

: Tìm Thấy 2,297 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 2,297 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Operating Voltage Max
Tối Thiểu/Tối Đa Relay Mounting
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Danh mục sản phẩm rơ le thể rắn đa dạng của element14 bao gồm các thiết bị kênh đơn và kênh đôi trong các gói DIP, SMD và SOP. Các sản phẩm rơ le thể rắn của chúng tôi giúp chuyển đổi nhanh chóng đồng thời cách ly quang học và bảo vệ thiết bị khỏi thiệt hại do các xung điện áp cao bên ngoài.