NSF (CONTROLS) Switch Components

: Tìm Thấy 15 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NSF (CONTROLS)
Danh Mục
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 15 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= NSF (CONTROLS)
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
For Use With
 
 
Sort Acending Sort Decending
MU 454882FPA(MA)
MU 454882FPA(MA) - Switch Mechanism, 30°, Rotary Wafer Switches, 12 Ways, MA

1165268

Switch Mechanism, 30°, Rotary Wafer Switches, 12 Ways, MA

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.79 5+ US$26.19 10+ US$25.42 20+ US$23.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Wafer Switches
MA602N 454627/1/MA
MA602N 454627/1/MA - Switch Wafer, Rotary Switches, 6 Pole, 2 Ways

146053

Switch Wafer, Rotary Switches, 6 Pole, 2 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$17.90 5+ US$17.28 10+ US$16.55 20+ US$15.77 50+ US$15.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Switches
SLMAD S454619FPA(MA)
SLMAD S454619FPA(MA) - Switch Mechanism, 30°, Rotary Wafer Switches, 12 Ways, MA

1165269

Switch Mechanism, 30°, Rotary Wafer Switches, 12 Ways, MA

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.97 5+ US$12.53 10+ US$11.99 20+ US$11.43 50+ US$10.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Wafer Switches
MU-MKD 454622FPA(MK)
MU-MKD 454622FPA(MK) - Switch Mechanism, MU-MK Rotary Wafer Switches

1165262

Switch Mechanism, MU-MK Rotary Wafer Switches

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.49 5+ US$24.02 10+ US$23.31 20+ US$21.78 50+ US$21.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MU-MK Rotary Wafer Switches
MA403N 454626/1/MA
MA403N 454626/1/MA - Switch Wafer, Rotary Switches, 4 Pole, 3 Ways

146052

Switch Wafer, Rotary Switches, 4 Pole, 3 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.46 5+ US$14.93 10+ US$14.29 20+ US$13.62 50+ US$13.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Switches
MA206N 454624/1/MA
MA206N 454624/1/MA - Switch Wafer, Rotary Switches, 2 Pole, 6 Ways

146050

Switch Wafer, Rotary Switches, 2 Pole, 6 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.95 5+ US$11.54 10+ US$11.05 20+ US$10.53 50+ US$10.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Switches
MA112N 454623/1/MA
MA112N 454623/1/MA - Switch Wafer, Rotary Switches, 1 Pole, 12 Ways

146049

Switch Wafer, Rotary Switches, 1 Pole, 12 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.17 5+ US$11.75 10+ US$11.25 20+ US$10.72 50+ US$10.31

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Switches
MA304N 454625/1/MA
MA304N 454625/1/MA - Switch Wafer, Rotary Switches, 3 Pole, 4 Ways

146051

Switch Wafer, Rotary Switches, 3 Pole, 4 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.58 5+ US$13.12 10+ US$12.56 20+ US$11.97 50+ US$11.50

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Switches
MA112S 454623MA
MA112S 454623MA - Switch Wafer, Rotary Switches, 1 Pole, 12 Ways

146057

Switch Wafer, Rotary Switches, 1 Pole, 12 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.24 5+ US$11.82 10+ US$11.32 20+ US$10.79 50+ US$10.37

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Switches
MB110N 454630/1/MA
MB110N 454630/1/MA - Switch Wafer, Rotary Switches, 1 Pole, 10 Ways

146054

Switch Wafer, Rotary Switches, 1 Pole, 10 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.73 5+ US$12.29 10+ US$11.77 20+ US$11.22 50+ US$10.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Switches
MK112N 454633/1/MK
MK112N 454633/1/MK - Switch Wafer, 1 Pole, 12 Ways

146034

Switch Wafer, 1 Pole, 12 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.44 5+ US$13.94 10+ US$13.35 20+ US$12.72 50+ US$12.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
-
MK112S 454633MK
MK112S 454633MK - Switch Wafer, Rotary Switches, 1 Pole, 12 Ways

146038

Switch Wafer, Rotary Switches, 1 Pole, 12 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.07 5+ US$9.73 10+ US$9.31 20+ US$8.88 50+ US$8.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Switches
MK206N 454634/1/MK
MK206N 454634/1/MK - Switch Wafer, Rotary Switches, 2 Pole, 6 Ways

146035

Switch Wafer, Rotary Switches, 2 Pole, 6 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.66 5+ US$13.19 10+ US$12.63 20+ US$12.03 50+ US$11.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Switches
MU 454883FPA(MA)
MU 454883FPA(MA) - Switch Mechanism, 36°, Rotary Wafer Switches, 10 Ways, MU-MA

1165270

Switch Mechanism, 36°, Rotary Wafer Switches, 10 Ways, MU-MA

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$26.65

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Rotary Wafer Switches
455768MA
455768MA - Switch Wafer, Rotary Switches, 2 Pole, 6 Ways

149174

Switch Wafer, Rotary Switches, 2 Pole, 6 Ways

NSF (CONTROLS)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.68 25+ US$7.42 50+ US$7.10 100+ US$6.77

Vật Phẩm Hạn Chế
Rotary Switches