0
0 sản phẩmUS$0.00

Protocol Analysers / Testers: Tìm Thấy 23 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Analyser / Tester Type
Supported Protocols
Application Type
Supported Device
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
3958578

RoHS

Each
1+
US$9,967.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Benchtop
ISO/IEC 14443, B, ISO/IEC 15693, ISO 18000-3, Mifare/FeliCa, NFC Forum Mode/Tag, ISO 18092, Raw Mode
Contact
NFC Devices
MP500
3958551

RoHS

Each
1+
US$8,023.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Portable
ISO/IEC 14443, ISO 18000-3, Mifare, FeliCa, NFC Forum Mode/Tag, ISO 18092, ISO 7816-3, SWP/HCI
Contact / Contactless
NFC Devices
MP007
3955022

RoHS

Each
1+
US$7,170.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958549

RoHS

Each
1+
US$9,529.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958563

RoHS

Each
1+
US$12,540.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958603

RoHS

Each
1+
US$7,263.390
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3954941

RoHS

Each
1+
US$170.070
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3955005
Each
1+
US$3,005.700
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958556

RoHS

Each
1+
US$8,080.340
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Portable
ISO 14443 A/B, ISO 15693, FeliCa, Mifare
Contactless
NFC Devices
TUK SGACK902S Keystone Coupler
3958583

RoHS

Each
1+
US$16,112.220
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Benchtop
ISO/IEC 14443, B, ISO/IEC 15693, ISO 18000-3, Mifare/FeliCa, NFC Forum Mode/Tag, ISO 18092, Raw Mode
Contactless
NFC Devices, Readers, Smart Cards
MP500 TCL3
3958615

RoHS

Each
1+
US$10,296.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3954940
Each
1+
US$4,495.360
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3954964
Each
1+
US$3,005.700
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958588

RoHS

Each
1+
US$20,339.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958557

RoHS

Each
1+
US$9,204.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3955004
Each
1+
US$3,005.700
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958604

RoHS

Each
1+
US$5,751.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958605

RoHS

Each
1+
US$16,112.220
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Benchtop
ISO/IEC 14443, B, ISO/IEC 15693, ISO 18000-3, Mifare/FeliCa, NFC Forum Mode/Tag, ISO 18092, Raw Mode
Contactless
NFC Devices, Readers, Smart Cards
MP500 TCL3
3958575

RoHS

Each
1+
US$27,136.360
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958576

RoHS

Each
1+
US$43,127.430
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958614

RoHS

Each
1+
US$11,907.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Portable
ISO/IEC 14443, ISO/IEC 15693, ISO 18000-3, Mifare, FeliCa, NFC Forum Mode/Tag, ISO 18092, Raw Mode
Contactless
NFC Devices, Smart Watches
MP300 ACL1
3958564

RoHS

Each
1+
US$9,529.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
3958558

RoHS

Each
1+
US$9,021.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Benchtop
ISO 7816-3, Raw Mode
Contact
Banking Readers, Mobile Phones, Smartcard Readers
MP300 SC2
1-23 trên 23 sản phẩm
/ 1 trang
Popular Suppliers
TEKTRONIX
FLUKE
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
PICO TECHNOLOGY
HIRSCHMANN
Trade Account