0
0 sản phẩmUS$0.00

Source Measurement Units - SMUs: Tìm Thấy 40 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
No. of Channels
Product Range
Source Meter Function
Output Power
Source Voltage Range
Source Current Range
Resistance Measurement Range
Manufacturer Warranty
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
2772525

RoHS

Each
1+
US$9,776.120
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
2400 Series
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
20W
200mV to 200V
± 1µA to ± 1A
0.2ohm to 200Mohm
1 Year
2770042

RoHS

Each
1+
US$8,134.330
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
2400 Series
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
20W
20mV to 200V
10nA to 1A
2ohm to 200Mohm
1 Year
3262664

RoHS

Each
1+
US$8,252.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
N6780 Series
Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source
20W
± 6V to ± 20V
± 1A to ± 3A
-
3 Years
3625271

RoHS

1 Kit
1+
US$8,703.900
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
NGU Series
Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source
60W
± 20V
-
-
3 Years
3625265

RoHS

Each
1+
US$10,327.070
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
NGU Series
Current/Voltage/Resistance Measure, Current/Voltage Source
60W
-
-
-
3 Years
3625267

RoHS

1 Kit
1+
US$8,586.410
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
NGU Series
Current/Voltage/Resistance Measure, Current/Voltage Source
60W
0V to 20V
-
0ohm to 10kohm
3 Years
3625264

RoHS

Each
1+
US$10,946.700
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
NGU Series
Current/Voltage/Resistance Measure, Current/Voltage Source
60W
-
-
-
3 Years
4016271

RoHS

Each
1+
US$5,211.880
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
TUK SGACK902S Keystone Coupler
Current/Voltage/Resistance Measure, Current/Voltage Source
22W
200mV to 200V
± 1µA to ± 1A
2ohm to 200Mohm
-
2131305

RoHS

Each
1+
US$15,671.640
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
6200 Series
-
11W
-
2nA to 100mA
-
1 Year
2074761

RoHS

Each
1+
US$18,880.600
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
6200 Series
Current Source, Nanovoltmeter
11W
100mV to 40V
2nA to 100mA
-
1 Year
1577811

RoHS

Each
1+
US$4,692.540
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
3Channels
U2700A Series
-
-
-
-
-
1 Year
2131306

RoHS

Each
1+
US$8,805.970
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
6200 Series
-
11W
-
2nA to 100mA
-
1 Year
2249950

RoHS

Each
1+
US$22,627.540
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
2Channels
2600B Series
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
60W
200mV to 200V
1nA to 10A
500nohm to 10pohm
1 Year
2510757

RoHS

Each
1+
US$14,179.110
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
2400 Series
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
1kW
200mV to 100V
1µA to 10A
2ohm to 200Mohm
1 Year
2291576

RoHS

Each
1+
US$9,552.240
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
2Channels
6400 Series
-
-
-
-
-
1 Year
2449573

RoHS

Each
1+
US$12,537.310
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
2400 Series
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
100W
200mV to 100V
1A to 7A
2ohm to 20Mohm
1 Year
2772527

RoHS

Each
1+
US$19,402.990
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
2400 Series
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
20W
± 200mV to ± 1kV
± 1µA to ± 1A
0.2ohm to 200Mohm
1 Year
2811861

RoHS

Each
1+
US$32,611.940
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
-
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
2.2W
200mV to 200V
± 1pA to ± 100mA
2ohm to 20Tohm
1 Year
2772526

RoHS

Each
1+
US$5,269.770
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
2400 Series
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
20W
± 200mV to ± 20V
± 1µA to ± 1A
0.2ohm to 200Mohm
1 Year
3106778

RoHS

Each
1+
US$14,179.110
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
2400 Series
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
20W
200mV to 1kV
10nA to 1A
2ohm, 20ohm, 200ohm, 2kohm, 20kohm, 200kohm, 2Mohm, 20Mohm, 200Mohm
1 Year
3625263

RoHS

Each
1+
US$8,295.720
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
NGU Series
Current/Voltage/Resistance Measure, Current/Voltage Source
60W
-
-
-
3 Years
3262667

RoHS

Each
1+
US$11,247.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
N6780 Series
Current/Voltage Source
80W
-
± 4A to ± 8A
-
3 Years
3262666

RoHS

Each
1+
US$5,786.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
N6780 Series
Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source
20W
± 6V to ± 20V
± 1A to ± 3A
-
3 Years
3583039

RoHS

Each
1+
US$9,885.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
B2900B Series
Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source
31.8W
± 200mV to ± 210V
± 100nA to ± 10.5A
2ohm, 20ohm, 200ohm, 2kohm, 20kohm, 200kohm, 2Mohm, 20Mohm, 200Mohm
3 Years
2074748

RoHS

Each
1+
US$34,715.220
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
1Channels
2650A Series
Current/Voltage Source, DMM, Electronic Load, Power Supply, Waveform Generator
2kW
100mV to 40V
100nA to 50A
-
1 Year
1-25 trên 40 sản phẩm
/ 2 trang
Popular Suppliers
TEKTRONIX
FLUKE
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
PICO TECHNOLOGY
HIRSCHMANN
Trade Account