Temperature Testing Kits

: Tìm Thấy 26 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 26 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Kit Contents Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
MMWALLKIT
MMWALLKIT - Food Kit, T Type, Wall Mount, Needle Probe and Wall Mount Holder

3864413

Food Kit, T Type, Wall Mount, Needle Probe and Wall Mount Holder

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$162.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
LEGK2
LEGK2 - PREMIER LEGIONELLA TEMP KIT, TYPE T

3864385

PREMIER LEGIONELLA TEMP KIT, TYPE T

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$616.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
KITCHEN-KIT-BASIC
KITCHEN-KIT-BASIC - Temperature Test Kit, DGFM1 Portable Oven, DGFM21 Folding & DGFM10 Digital Pocket Thermometers

3050779

Temperature Test Kit, DGFM1 Portable Oven, DGFM21 Folding & DGFM10 Digital Pocket Thermometers

DIGITRON

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$70.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
FMK2
FMK2 - Facilities Management Kit, MM2008, KS20-S, MMHOLS

3864393

Facilities Management Kit, MM2008, KS20-S, MMHOLS

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$187.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MM2008 Legionella Thermometer, Dual Surface/Immersion Probe and Holster TUK SGACK902S Keystone Coupler
LEGK3
LEGK3 - PREMIER LEGIONELLA TEMP KIT, TYPE K

3864386

PREMIER LEGIONELLA TEMP KIT, TYPE K

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$616.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
FK2
FK2 - Food Kit, T Type, MM2000 Thermometer, Standard Probes, Temperature Record Book and Case

3864417

Food Kit, T Type, MM2000 Thermometer, Standard Probes, Temperature Record Book and Case

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$351.49

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
CA2005-PKW
CA2005-PKW - Food Kit, T Type, Wall Mount, CA2005 and 6 x Colour Coded Needle Probes

3864412

Food Kit, T Type, Wall Mount, CA2005 and 6 x Colour Coded Needle Probes

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$168.82

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
HVK1
HVK1 - Temperature Test Kit, MM2020 Dual Input Differential Thermometer, Plug Mounted Probes and Case

3864394

Temperature Test Kit, MM2020 Dual Input Differential Thermometer, Plug Mounted Probes and Case

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$356.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MM2020 Dual Input Differential Thermometer, Plug Mounted Probes and Case TUK SGACK902S Keystone Coupler
MMWALLKIT2
MMWALLKIT2 - Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Needle, Flat Food/Pallet Probes and Wall Mount Holder

3864414

Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Needle, Flat Food/Pallet Probes and Wall Mount Holder

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$198.05 5+ US$196.80 10+ US$195.55 20+ US$194.31

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
SVK1
SVK1 - Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Probe, Sous Vide Tape and Record Book

3864415

Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Probe, Sous Vide Tape and Record Book

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$180.88 5+ US$158.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MM2000 Thermometer, Probe, Sous Vide Tape and Record Book TUK SGACK902S Keystone Coupler
LEGK6
LEGK6 - LEGIONELLA TEMPERATURE KIT, TYPE K

3864391

LEGIONELLA TEMPERATURE KIT, TYPE K

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$220.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Thermometer, Dual Surface/Immersion/Fine Wire Probes, Thermocouple Attachment Pads, Log Book/Case TUK SGACK902S Keystone Coupler
LEGK1
LEGK1 - LEGIONELLA TEMPERATURE KIT, TYPE T

3864384

LEGIONELLA TEMPERATURE KIT, TYPE T

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$220.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MM2008 Thermometer, Standard Probes, Thermocouple Attachment Pads, Temperature Log Book and Case TUK SGACK902S Keystone Coupler
FK1
FK1 - Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Plug Mounted Probes, Temperature Record Book and Case

3864416

Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Plug Mounted Probes, Temperature Record Book and Case

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$253.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- Multicomp Pro Driver Bit
FMK1
FMK1 - Facilities Management Kit, Dual Input, MM2020, KS01-S, MMHOLS

3864392

Facilities Management Kit, Dual Input, MM2020, KS01-S, MMHOLS

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$227.07

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -
FLUKE T5-600/62MAX+/1AC KIT
FLUKE T5-600/62MAX+/1AC KIT - Temperature Test Kit, T5-600 Electrical Tester, 62MAX+ IR Thermometer, 1AC II Voltage Detector

2402290

Temperature Test Kit, T5-600 Electrical Tester, 62MAX+ IR Thermometer, 1AC II Voltage Detector

FLUKE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

1 Bộ dụng cụ

1+ US$457.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- Knipex - Diagonal Side Cutters
FLUKE 62MAX+/323/1AC
FLUKE 62MAX+/323/1AC - Temperature Test Kit, 62MAX+ IR Thermometer, 323 True-rms Clamp Meter, 1AC II Voltage Detector

2402291

Temperature Test Kit, 62MAX+ IR Thermometer, 323 True-rms Clamp Meter, 1AC II Voltage Detector

FLUKE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

1 Bộ dụng cụ

1+ US$512.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- Knipex - Diagonal Side Cutters
GPK2
GPK2 - Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Standard Probes and Case

3864464

Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Standard Probes and Case

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$287.22

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MM2000 Thermometer, Standard Probes and Case TUK SGACK902S Keystone Coupler
CA2005-P
CA2005-P - Temperature Test Kit, T Type Thermocouple Thermometer and Needle Probe

3864411

Temperature Test Kit, T Type Thermocouple Thermometer and Needle Probe

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$89.61 5+ US$87.82 10+ US$86.03 20+ US$84.24

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
T Type Thermocouple Thermometer and Needle Probe TUK SGACK902S Keystone Coupler
GPK1
GPK1 - Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Plug Mounted Probes and Case

3864463

Temperature Test Kit, MM2000 Thermometer, Plug Mounted Probes and Case

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$246.19

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MM2000 Thermometer, Plug Mounted Probes and Case TUK SGACK902S Keystone Coupler
CLEGK2
CLEGK2 - Temperature Test Kit, MM2008 Digital Thermometer, K Type Dual Surface/Immersion Probe

3864382

Temperature Test Kit, MM2008 Digital Thermometer, K Type Dual Surface/Immersion Probe

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$200.98 5+ US$175.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MM2008 Digital Thermometer, K Type Dual Surface/Immersion Probe TUK SGACK902S Keystone Coupler
LEGK4
LEGK4 - Legionnaires Monitoring Kit, T Type, Dual Probe

3864387

Legionnaires Monitoring Kit, T Type, Dual Probe

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$220.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Thermometer, Dual Surface/Immersion/Fine Wire Probes, Thermocouple Attachment Pads, Log Book/Case TUK SGACK902S Keystone Coupler
LEGK5
LEGK5 - LEGIONELLA TEMPERATURE KIT, TYPE K

3864389

LEGIONELLA TEMPERATURE KIT, TYPE K

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$220.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MM2008 Thermometer, Standard Probes, Thermocouple Attachment Pads, Temperature Log Book and Case TUK SGACK902S Keystone Coupler
CLEGK3
CLEGK3 - Temperature Test Kit, MM2008 Digital Thermometer, K Type High Speed Dual Surface/Immersion Probe

3864383

Temperature Test Kit, MM2008 Digital Thermometer, K Type High Speed Dual Surface/Immersion Probe

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$200.98 5+ US$175.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- Multicomp Pro Driver Bit
CLEGK1
CLEGK1 - Temperature Test Kit, MM2008 Digital Thermometer, Budget K Type Dual Surface/Immersion Probe

3864381

Temperature Test Kit, MM2008 Digital Thermometer, Budget K Type Dual Surface/Immersion Probe

TME

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$160.78 5+ US$140.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MM2008 Digital Thermometer, Budget K Type Dual Surface/Immersion Probe TUK SGACK902S Keystone Coupler
FLUKE VT04-M-KIT
FLUKE VT04-M-KIT - Temperature Test Kit, VT04 Visual IR Thermometer & 1507 Insulation Multimeter

2407513

Temperature Test Kit, VT04 Visual IR Thermometer & 1507 Insulation Multimeter

FLUKE

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

1 Bộ dụng cụ

1+ US$1,360.09

Vật Phẩm Hạn Chế
- Knipex - Diagonal Side Cutters