0
0 sản phẩmUS$0.00

Test Equipment License Key Upgrades: Tìm Thấy 352 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Accessory Type
For Use With
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
2843713

RoHS

Each
1+
US$802.220
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
Keysight AC6800B Series AC Power Sources
AC6800B Series
Each
1+
US$931.020
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Software License Code
EA EL 9000B, ELR 9000/5000 Series Electronic Loads & PS/PSI 9000, PSE 9000, PSI/PS 5000 Series PSU
TUK SGACK902S Keystone Coupler
Each
1+
US$718.340
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
R&S RTB2000 Series Digital Oscilloscopes
RTB2000 Series
Each
1+
US$10,684.440
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
Each
1+
US$2,671.120
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
Each
1+
US$590.570
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
Rohde & Schwarz NGU Source Measure Units
NGU Series
Each
1+
US$1,149.350
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
R&S RTB2000 Series Digital Oscilloscopes
RTB2000 Series
Each
1+
US$656.190
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Mixed Signal Upgrade
R&S RTC1000 Series Digital Oscilloscopes
RTC1000 Series
Each
1+
US$762.160
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Software License
EA EL 9000B, ELR 9000/5000 Series Electronic Loads & PS/PSI 9000, PSE 9000, PSI/PS 5000 Series PSU
TUK SGACK902S Keystone Coupler
Each
1+
US$197.790
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Firmware Upgrade
AIM-TTI PSA Series II RF Spectrum Analysers
Multicomp Pro RJ45 Adapter
Each
1+
US$2,257.240
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Mixed Signal Upgrade
R&S RTM3000 Series Oscilloscopes
RTM3000 Series
Each
1+
US$262.490
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Arbitrary Waveform Generator
R&S RTC1000 Series Digital Oscilloscopes
RTC1000 Series
Each
1+
US$2,213.330
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
MSO Upgrade
Keysight InfiniiVision 3000 X-Series Oscilloscopes
Infiniivision 3000 X Series
Each
1+
US$3,460.390
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
16 Digital Channel Upgrading Module
Tektronix MDO3000 Series Oscilloscopes
MDO3000 Series
Each
1+
US$1,798.380
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Arbitrary Function Generator
Tektronix MDO3000 Series Oscilloscopes
MDO3000 Series
Each
1+
US$2,611.940
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
MSO Upgrade
-
3 Series MDO
Each
1+
US$289.500
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
Multicomp Pro RJ45 Adapter
3911990
Each
1+
US$5,044.780
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
Each
1+
US$4,462.690
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
9KHz to 3GHz Bandwidth Upgrade
-
3 Series MDO
Each
1+
US$742.650
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
TGR2050 Series
Each
1+
US$1,094.810
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Digital Timing Channels Upgrade
Keysight InfiniiVision 2000 X-Series Oscilloscopes
Infiniivision 2000 X Series
Each
1+
US$1,089.260
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
R&S Spectrum Rider FPH Model.02 Handheld Spectrum Analyzer
Spectrum Rider FPH Series
Each
1+
US$8,432.840
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Power Solution Bundle
-
4 Series MSO
Each
1+
US$2,568.920
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Li-Ion Battery Simulation Software
EA Elektro-Automatik EA-PSB-9000 & EA-PSB-10000 Series Power Supply
TUK SGACK902S Keystone Coupler
Each
1+
US$714.070
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
Keysight InfiniiVision 2000 X-Series Oscilloscopes
Infiniivision 2000 X Series
1-25 trên 352 sản phẩm
/ 15 trang
Popular Suppliers
TEKTRONIX
FLUKE
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
PICO TECHNOLOGY
HIRSCHMANN
Trade Account