MOLEX Assortments & Kits

: Tìm Thấy 14 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MOLEX
Danh Mục
  • Assortments & Kits

    (14)
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 14 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MOLEX
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
11-03-0044
11-03-0044 - Extraction Tool, Mini Fit, For 5556, 30490, 44476, 44478, 45750, 46012, 46018, 46083 Terminals

525080

Extraction Tool, Mini Fit, For 5556, 30490, 44476, 44478, 45750, 46012, 46018, 46083 Terminals

MOLEX

EXTRACTION TOOL, MINI FIT JR; For Use With:Molex Mini-Fit Jr., Mini-Fit HCS, Mini-Fit Plus HCS Series 30-14AWG Pin & Socket Contacts; Product Range:207121 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.22 10+ US$25.63 20+ US$24.82 50+ US$24.02 100+ US$23.22 200+ US$23.09 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
63811-8200
63811-8200 - Crimp Tool, PremiumGrade, Ratchet, KK 2.54mm Crimp Terminals

1630513

Crimp Tool, PremiumGrade, Ratchet, KK 2.54mm Crimp Terminals

MOLEX

HAND CRIMP TOOL; Crimp Tool Type:Ratchet; For Use With:Molex KK 2759, 4809, 5159, 6459, 8088, 40445 & 41572 Series 30-22AWG Contacts; Product Range:PremiumGrade 207129 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017); Crimp Applicatio

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$425.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
200218-8600
200218-8600 - Crimp Tool, Hand, Molex Mini-Fit Sr. 10-12AWG Contacts, Mini-Fit Sr. 207129 Series

3862473

Crimp Tool, Hand, Molex Mini-Fit Sr. 10-12AWG Contacts, Mini-Fit Sr. 207129 Series

MOLEX

CRIMP TOOL, HAND, 10-12AWG;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$636.64

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
69008-1093
69008-1093 - Insertion Blade, 207122 Series for Parallel Action Handtool 69008-1090

2924880

Insertion Blade, 207122 Series for Parallel Action Handtool 69008-1090

MOLEX

INSERTION BLADE, HANDTOOL; Accessory Type:Insertion Blade; For Use With:Molex 69008-1090 Parallel Action Handtool; Product Range:207122 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$866.34 5+ US$857.96 10+ US$811.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
63811-6000
63811-6000 - Crimp Tool, Ratchet, Molex MX150 33001, 33012 & 34750 Series 22-18AWG Socket Contacts

3862487

Crimp Tool, Ratchet, Molex MX150 33001, 33012 & 34750 Series 22-18AWG Socket Contacts

MOLEX

CRIMP TOOL, RATCHET, 22-18AWG;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$535.35 5+ US$517.50 10+ US$514.56

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
63813-2500
63813-2500 - Extraction Tool, Molex CP Series Crimp Contacts, 207121 Series

3865168

Extraction Tool, Molex CP Series Crimp Contacts, 207121 Series

MOLEX

EXTRACTOR TOOL, CRIMP CONTACT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$259.31 5+ US$257.39 10+ US$248.81 25+ US$240.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
200216-1608
200216-1608 - Conductor Punch, Molex 63902-5800 Fine Adjust Applicator, 207126 Series

4043814

Conductor Punch, Molex 63902-5800 Fine Adjust Applicator, 207126 Series

MOLEX

CONDUCTOR PUNCH, FINE ADJUST APPLICATOR;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$138.71 10+ US$126.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
203702-4870
203702-4870 - Tool Kit, Conductor Punch, Conductor Anvil, Insulation Punch, Insulation Anvil/Cut-Off Plunger Front

4043826

Tool Kit, Conductor Punch, Conductor Anvil, Insulation Punch, Insulation Anvil/Cut-Off Plunger Front

MOLEX

TOOL KIT, FINEADJUST APPLICATOR;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$611.94 10+ US$607.15

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
213069-4870
213069-4870 - Tool Kit, Conductor Punch, Conductor Anvil, Insulation Punch, Cut-Off Plunger

4043841

Tool Kit, Conductor Punch, Conductor Anvil, Insulation Punch, Cut-Off Plunger

MOLEX

TOOL KIT, FA2 MECH FEED CRIMP APPLICATOR;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$987.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
200218-9200
200218-9200 - Crimp Tool, Hand, Molex Mini-Lock 24-26AWG Contacts, Mini-Lock 207129 Series

3862475

Crimp Tool, Hand, Molex Mini-Lock 24-26AWG Contacts, Mini-Lock 207129 Series

MOLEX

CRIMP TOOL, HAND, 24-26AWG;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$354.76 5+ US$343.32 10+ US$331.87 25+ US$326.70

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
173112-1747
173112-1747 - Extraction Tool, Special Contacts, 173112 Series

3865758

Extraction Tool, Special Contacts, 173112 Series

MOLEX

EXTRACTION TOOL, SPECIAL CONTACT;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$278.66 10+ US$260.69

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
64001-4300
64001-4300 - Crimp Tool, Ratchet, Avikrimp Fully Pre-Insulated & Insulated Quick Disconnect Flags

3862502

Crimp Tool, Ratchet, Avikrimp Fully Pre-Insulated & Insulated Quick Disconnect Flags

MOLEX

CRIMP TOOL, RATCHET, QD FLAGS;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$588.87 6+ US$569.23 10+ US$566.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
63816-1900
63816-1900 - Crimp Tool, Electric, Molex 207125 Series Crimp Tools, 207125 Series

4043821

Crimp Tool, Electric, Molex 207125 Series Crimp Tools, 207125 Series

MOLEX

ELECTRIC CRIMP MACHINE, 15KN;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8,769.5674

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2002181500
2002181500 - HAND TOOL

3046528

HAND TOOL

MOLEX

HAND TOOL;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$537.82

Vật Phẩm Hạn Chế