MG CHEMICALS Prototyping Boards

: Tìm Thấy 10 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MG CHEMICALS
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 10 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Board Material
Tối Thiểu/Tối Đa External Height
Tối Thiểu/Tối Đa External Width
Tối Thiểu/Tối Đa Board Thickness
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= MG CHEMICALS
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Board Type Board Material External Height External Width Board Thickness
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
630
630 - PCB, Presensitized, Copper Clad Board, Epoxy Fibreglass, 300 mm W x 200 mm H x 1.6 mm Thick

2889780

PCB, Presensitized, Copper Clad Board, Epoxy Fibreglass, 300 mm W x 200 mm H x 1.6 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.49 10+ US$24.94 20+ US$24.38

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 200mm 300mm 1.6mm
506
506 - PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 152 mm W x 101 mm H x 1.6 mm Thick

2889742

PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 152 mm W x 101 mm H x 1.6 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 101mm 152mm 1.6mm
550
550 - PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 152 mm W x 152 mm H x 1.6 mm Thick

2889747

PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 152 mm W x 152 mm H x 1.6 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.92 25+ US$8.56 50+ US$8.03

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 152mm 152mm 1.6mm
555
555 - PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 304 mm W x 304 mm H x 1.6 mm Thick

2889772

PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 304 mm W x 304 mm H x 1.6 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.95 10+ US$25.41 20+ US$23.90

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 304mm 304mm 1.6mm
588
588 - PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 228 mm W x 152 mm H x 0.8 mm Thick

2889751

PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 228 mm W x 152 mm H x 0.8 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$13.10 25+ US$12.58 50+ US$11.78

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 152mm 228mm 0.8mm
521
521 - PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 304 mm W x 304 mm H x 1.6 mm Thick

2889763

PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 304 mm W x 304 mm H x 1.6 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$17.78 10+ US$17.41 20+ US$16.37

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 304mm 304mm 1.6mm
586
586 - PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 152 mm W x 101 mm H x 0.8 mm Thick

2889743

PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 152 mm W x 101 mm H x 0.8 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.94 25+ US$5.70 50+ US$5.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 101mm 152mm 0.8mm
512
512 - PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 228 mm W x 152 mm H x 1.6 mm Thick

2889753

PCB, Plain Copper Board, Epoxy Fibreglass, 228 mm W x 152 mm H x 1.6 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.21 25+ US$10.76 50+ US$10.08

Vật Phẩm Hạn Chế
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 152mm 228mm 1.6mm
689
689 - PCB, Presensitized, Copper Clad Board, Epoxy Fibreglass, 230 mm W x 150 mm H x 0.8 mm Thick

2889761

PCB, Presensitized, Copper Clad Board, Epoxy Fibreglass, 230 mm W x 150 mm H x 0.8 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$17.72 10+ US$17.01 20+ US$15.94

Vật Phẩm Hạn Chế
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 150mm 230mm 0.8mm
698
698 - PCB, Presensitized, Copper Board, Epoxy Fibreglass, 230 mm W x 150 mm H x 0.4 mm Thick

2889771

PCB, Presensitized, Copper Board, Epoxy Fibreglass, 230 mm W x 150 mm H x 0.4 mm Thick

MG CHEMICALS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$21.28 10+ US$20.84 20+ US$19.59

Vật Phẩm Hạn Chế
Plain Copper Board Epoxy Fibreglass 150mm 230mm 0.4mm