Hex Key

: Tìm Thấy 245 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 245 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Chìa lục giác là loại tuốc nơ vít hình chữ L có thể được sử dụng để siết chặt hoặc nới lỏng các loại ốc vít và bu lông. Chúng tôi cung cấp các loại chìa lục giác lẻ phù hợp cho nhiều ứng dụng, với thiết kế bao gồm đầu bi, tay cầm dài và tay cầm chữ t. Chúng tôi cũng cung cấp các bộ chìa lục giác đầy đủ với các kích thước từ 0,7 đến 24mm.