0
0 sản phẩmUS$0.00

Transformer Accessories - Miscellaneous: Tìm Thấy 44 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
External Height - Metric
For Use With
External Width - Metric
External Depth - Metric
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
3581006

RoHS

Each
5+
US$1.230
25+
US$0.936
50+
US$0.884
100+
US$0.786
250+
US$0.761
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
-
-
-
-
-
-
-
-
2355056

RoHS

Each
1+
US$4.730
10+
US$4.030
50+
US$2.980
100+
US$2.660
200+
US$2.650
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
2673419

RoHS

Each
1+
US$1.620
50+
US$1.010
100+
US$0.896
250+
US$0.840
500+
US$0.839
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
1674299

RoHS

Each
1+
US$19.170
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
23.75mm
VTX A-Series Audio Transformers
30mm
25.5mm
0.94"
1.18"
1"
VTX A
1824897

RoHS

Each
1+
US$4.800
10+
US$3.890
25+
US$3.150
50+
US$2.950
100+
US$2.850
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
2135804

RoHS

Each
1+
US$15.470
10+
US$12.830
25+
US$12.620
50+
US$12.400
100+
US$11.190
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
171, 172, 175, 176, 179, 289, 298 Series
-
-
-
-
-
298G Series
3407796

RoHS

Each
1+
US$2.320
10+
US$2.000
50+
US$1.440
100+
US$1.270
200+
US$1.230
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
3770724

RoHS

Each
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$1.330
50+
US$0.826
100+
US$0.735
250+
US$0.689
500+
US$0.688
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
1789227

RoHS

HAMMOND POWER SOLUTIONS
Each
1+
US$9.240
5+
US$8.000
10+
US$6.880
20+
US$5.930
50+
US$5.730
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
HPS Imperator Control Transformers
-
-
-
-
-
FG Series
2673447

RoHS

Each
5+
US$0.540
50+
US$0.345
250+
US$0.276
500+
US$0.253
1000+
US$0.248
Thêm định giá…
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
-
-
-
-
-
-
-
B65812 Series
3798230

RoHS

Each
1+
US$4.840
3+
US$4.600
5+
US$4.350
10+
US$3.760
20+
US$3.530
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
1580877

RoHS

HAMMOND POWER SOLUTIONS
Each
1+
US$7.500
5+
US$6.490
10+
US$5.580
20+
US$4.810
50+
US$4.650
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
HPS Imperator Control Transformers
-
-
-
-
-
FG Series
2673418

RoHS

Each
1+
US$1.680
50+
US$1.050
100+
US$0.926
250+
US$0.868
500+
US$0.867
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
3407790

RoHS

Each
1+
US$7.660
10+
US$6.530
50+
US$4.830
100+
US$4.260
200+
US$4.250
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
3651832

RoHS

Each
10+
US$0.794
100+
US$0.500
500+
US$0.441
1000+
US$0.438
2500+
US$0.434
Thêm định giá…
Tối thiểu: 10 / Nhiều loại: 10
-
-
-
-
-
-
-
-
2673430

RoHS

Each
5+
US$0.360
50+
US$0.216
250+
US$0.169
500+
US$0.153
1000+
US$0.149
Thêm định giá…
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
-
-
-
-
-
-
-
B65806 Series
2673461

RoHS

Each
1+
US$5.450
5+
US$5.050
10+
US$4.650
25+
US$3.540
50+
US$3.440
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
SUPERIOR ELECTRIC
Each
1+
US$320.240
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
POWERSTAT Series
-
-
-
-
-
TUK SGACK902S Keystone Coupler
2630792

RoHS

Each
1+
US$8.930
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
2630790

RoHS

Each
1+
US$13.810
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
2673438

RoHS

Each
5+
US$0.460
50+
US$0.275
250+
US$0.215
500+
US$0.195
1000+
US$0.190
Thêm định giá…
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
-
-
-
-
-
-
-
-
3407787

RoHS

Each
5+
US$0.720
50+
US$0.469
250+
US$0.371
500+
US$0.348
1000+
US$0.347
Thêm định giá…
Tối thiểu: 5 / Nhiều loại: 5
-
-
-
-
-
-
-
-
3770725

RoHS

Each
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$2.020
50+
US$1.260
100+
US$1.120
250+
US$1.070
500+
US$1.060
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
1698616

RoHS

HAMMOND POWER SOLUTIONS
Each
1+
US$9.240
5+
US$8.000
10+
US$6.880
20+
US$5.930
50+
US$5.730
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
HPS Imperator Control Transformers
-
-
-
-
-
FG Series
3770724RL

RoHS

Each
Tùy Chọn Đóng Gói
100+
US$0.735
250+
US$0.689
500+
US$0.688
1000+
US$0.687
5000+
US$0.686
Thêm định giá…
Tối thiểu: 100 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
1-25 trên 44 sản phẩm
/ 2 trang
Popular Suppliers
HAMMOND MANUFACTURING
ETAL
OEP OXFORD ELECTRICAL PRODUCTS
BLOCK
MURATA
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC
MULTICOMP PRO
Trade Account