RF Modules

: Tìm Thấy 356 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 356 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa RF Modulation
Tối Thiểu/Tối Đa Data Rate Max
Tối Thiểu/Tối Đa Sensitivity dBm
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Mô-đun nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) được sử dụng để tự động xác định và theo dõi các thẻ chứa thông tin được lưu trữ dưới dạng điện tử. Chúng tôi cung cấp nhiều loại đầu đọc và bộ ghi RFID, cùng với một bộ sưu tập các bộ phát đáp, thẻ và bộ thu phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.