AMPHENOL ADVANCED SENSORS

Về AMPHENOL ADVANCED SENSORS


Amphenol Advanced Sensorslogo

Amphenol Advanced Sensors  

A leading innovator in sensor technologies and measurement solutions for the Transportation, Medical and Industrial markets. Offering the most diverse sensor portfolio of standard and customised products for the world’s most demanding regulatory and industry-driven applications from brands Thermometics for Temperature, Telaire for Air Quality and NovaSensor for Pressure. Amphenol Advanced Sensors creates unparalleled value by providing critical information for real-time decisions.

Danh Sách Sản Phẩm từ Amphenol Advanced Sensors


Automation & Process Control

Circuit Protection

Development Boards, Evaluation Tools

Passive Components

Semiconductors - ICs

Sensors & Transducers

Test & Measurement

Mua tất cả sản phẩm(560)

Sản Phẩm Mới từ Amphenol Advanced Sensors


Circuit Protection

Passive Components

Sensors & Transducers

Mua tất cả sản phẩm(15)

Video


Cộng Đồng


Bạn muốn xem các thông tin về sản phẩm này từ các khách hàng khác?

  Đọc các thảo luận, blog, tài liệu từ thành viên trong cộng đồng.

Bộ Lọc:

Chọn dạng tài liệu mà bạn muốn và ấn nút “Áp Dụng Bộ Lọc”
Đăng một câu hỏi cho một trong những chuyên gia của chúng tôi hoặc bắt đầu thảo luận và nhận phản hồi từ các chuyên gia cung cấp cùng đội ngũ kĩ sư trong cộng đồng.