CARLO GAVAZZI

Về CARLO GAVAZZI


Carlo Gavazzi  logo

Carlo Gavazzi 

has led the way in automation components since 1931. Founded in Milan, Carlo Gavazzi is a global leader in the design, manufacture, and marketing of state-of-the-art components for the building and industrial automation markets, producing products such as sensors, solid state relays, energy meters, energy management systems, monitoring relays, soft starters, timers, safety devices, and fieldbus systems. Read More

Danh Sách Sản Phẩm từ Carlo Gavazzi


Automation & Process Control

Batteries & Chargers

Circuit Protection

Connectors

Power & Line Protection

Sensors & Transducers

Switches & Relays

Test & Measurement

Transformers

Mua tất cả sản phẩm(528)

Sản Phẩm Mới từ Carlo Gavazzi


Automation & Process Control

Batteries & Chargers

Power & Line Protection

Sensors & Transducers

Switches & Relays

Transformers

Mua tất cả sản phẩm(34)

Video


Cộng Đồng


Bạn muốn xem các thông tin về sản phẩm này từ các khách hàng khác?

  Đọc các thảo luận, blog, tài liệu từ thành viên trong cộng đồng.

Bộ Lọc:

Chọn dạng tài liệu mà bạn muốn và ấn nút “Áp Dụng Bộ Lọc”
Đăng một câu hỏi cho một trong những chuyên gia của chúng tôi hoặc bắt đầu thảo luận và nhận phản hồi từ các chuyên gia cung cấp cùng đội ngũ kĩ sư trong cộng đồng.