LEM

Về LEM


LEM logo

LEM 

Leading the world in electrical measurement, LEM engineers the best solutions for energy and mobility, ensuring that our customers’ systems are optimized, reliable and safe. Producing Voltage Transducers and Current Transducers able to measure from 50 mA to 20kA LEM helps our customers to design systems towards a sustainable future. Open loop, closed loop & Fluxgate technologies with multiple power supply and output options will cover all the application requirements. Read more

Danh Sách Sản Phẩm từ LEM


Automation & Process Control

Semiconductors - ICs

Sensors & Transducers

Transformers

Mua tất cả sản phẩm(302)

Video


Cộng Đồng


Bạn muốn xem các thông tin về sản phẩm này từ các khách hàng khác?

  Đọc các thảo luận, blog, tài liệu từ thành viên trong cộng đồng.

Bộ Lọc:

Chọn dạng tài liệu mà bạn muốn và ấn nút “Áp Dụng Bộ Lọc”
Đăng một câu hỏi cho một trong những chuyên gia của chúng tôi hoặc bắt đầu thảo luận và nhận phản hồi từ các chuyên gia cung cấp cùng đội ngũ kĩ sư trong cộng đồng.