SITIME

Về SITIME


SiTime logo

SiTime 

is the leader in silicon MEMS timing. Programmable timing solutions from SiTime offer a rich feature set that enables customers to differentiate their products with higher performance, smaller size, lower power, and better reliability. Read More

Featured Products

1 to 725 MHz, ±10 to ±50 ppm, -55 to +125°C LVCMOS, Differential, AEC-Q100, VCXO, I2C/SPI programmability, EMI reduction

±0.05 to ±2.5 ppm, 1 to 220 MHz, +105°C, Better dynamic performance in harsh conditions, 1 ppb/°C (dF/dT)

32.768 kHz, ±3 to 75 ppm, 1.2 mm2 CSP, XTAL replacement, <1 µA supply current, Drives multiple loads

±5 to ±8 ppb, 1 to 60 MHz, +85°C, Better dynamic performance in harsh conditions, 40 ppt/°C frequency slope (dF/dT)

Danh Sách Sản Phẩm từ Sitime


Crystals & Oscillators

Mua tất cả sản phẩm(266)

Video


Cộng Đồng


Bạn muốn xem các thông tin về sản phẩm này từ các khách hàng khác?

  Đọc các thảo luận, blog, tài liệu từ thành viên trong cộng đồng.

Bộ Lọc:

Chọn dạng tài liệu mà bạn muốn và ấn nút “Áp Dụng Bộ Lọc”
Đăng một câu hỏi cho một trong những chuyên gia của chúng tôi hoặc bắt đầu thảo luận và nhận phản hồi từ các chuyên gia cung cấp cùng đội ngũ kĩ sư trong cộng đồng.