Encoders & Accessories

: Tìm Thấy 605 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 605 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Encoder Technology
Tối Thiểu/Tối Đa Encoder Resolution
Tối Thiểu/Tối Đa No. of Detents
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ mã hóa có thể có giá trị tuyệt đối hoặc tăng dần. element14 cung cấp cả hai loại Bộ mã hóa có sẵn với nhiều tùy chọn lắp đặt và các gói kết nối khác nhau. Các bộ mã hóa này được sản xuất bởi các nhà cung cấp hàng đầu như Broadcom và Honeywell với dịch vụ giao hàng miễn phí trong ngày khi đặt hàng.