Cable Assemblies

: Tìm Thấy 37 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= HARTING
Danh Mục
2 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 37 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Tình Trạng
= Mới - 180 ngày
Nhà Sản Xuất
= HARTING
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
33483447804005
33483447804005 - ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

4354940

 
Sản Phẩm Mới

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

HARTING

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG; LAN Category:Cat6a; Connector to Connector:IX Type A Plug to RJ45 Plug; Cable Construction:-; Jacket Color:Yellow; Cable Length - Metric:500mm; Cable Length - Im 82AK0991

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$61.005 50+ US$56.6935 100+ US$52.8971 500+ US$50.8714

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
33483447805005
33483447805005 - ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

4354944

 
Sản Phẩm Mới

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

HARTING

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG; LAN Category:Cat6a; Connector to Connector:IX Type A Plug to RJ45 Plug; Cable Construction:-; Jacket Color:Yellow; Cable Length - Metric:500mm; Cable Length - Im 82AK0994

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$59.8566 50+ US$55.6511 100+ US$51.904 500+ US$49.9275

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
33483447805050
33483447805050 - ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

4354946

 
Sản Phẩm Mới

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

HARTING

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG; LAN Category:Cat6a; Connector to Connector:IX Type A Plug to RJ45 Plug; Cable Construction:-; Jacket Color:Yellow; Cable Length - Metric:5m; Cable Length - Imper 82AK0996

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$88.4276 50+ US$82.1384 100+ US$76.649 500+ US$73.7188

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
33483447804010
33483447804010 - ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

4354942

 
Sản Phẩm Mới

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

HARTING

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG; LAN Category:Cat6a; Connector to Connector:IX Type A Plug to RJ45 Plug; Cable Construction:-; Jacket Color:Yellow; Cable Length - Metric:1m; Cable Length - Imper 82AK0992

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$65.3953 50+ US$60.7425 100+ US$56.6935 500+ US$54.483

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
33483447806010
33483447806010 - ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

4354948

 
Sản Phẩm Mới

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

HARTING

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG; LAN Category:Cat6a; Connector to Connector:IX Type A Plug to RJ45 Plug; Cable Construction:-; Jacket Color:Black; Cable Length - Metric:1m; Cable Length - Imperi 82AK0998

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$63.4484 50+ US$58.9029 100+ US$54.9697 500+ US$52.8971

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
33483447804050
33483447804050 - ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

4354943

 
Sản Phẩm Mới

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

HARTING

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG; LAN Category:Cat6a; Connector to Connector:IX Type A Plug to RJ45 Plug; Cable Construction:-; Jacket Color:Yellow; Cable Length - Metric:5m; Cable Length - Imper 82AK0993

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$99.0763 50+ US$92.0675 100+ US$85.9065 500+ US$82.6055

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
33483447806050
33483447806050 - ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

4354949

 
Sản Phẩm Mới

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

HARTING

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG; LAN Category:Cat6a; Connector to Connector:IX Type A Plug to RJ45 Plug; Cable Construction:-; Jacket Color:Black; Cable Length - Metric:5m; Cable Length - Imperi 82AK0999

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$89.6438 50+ US$83.3066 100+ US$77.7198 500+ US$74.7305

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
33483447805010
33483447805010 - ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

4354945

 
Sản Phẩm Mới

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

HARTING

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG; LAN Category:Cat6a; Connector to Connector:IX Type A Plug to RJ45 Plug; Cable Construction:-; Jacket Color:Yellow; Cable Length - Metric:1m; Cable Length - Imper 82AK0995

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$63.1663 50+ US$58.6884 100+ US$54.7947 500+ US$52.663

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342829641010
21342829641010 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 1M

4356008

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 1M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 1M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$154.0127 5+ US$149.3919 10+ US$142.4546 25+ US$130.9089 50+ US$115.5064

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342900642100
21342900642100 - CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 10M

4356025

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 10M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 10M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$294.9517 5+ US$286.1045 10+ US$272.8337 25+ US$250.7034 50+ US$221.2169

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342800641010
21342800641010 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 1M

4355999

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 1M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 1M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$109.2345 5+ US$105.9569 10+ US$101.0527 25+ US$92.8586 50+ US$81.929

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342900642015
21342900642015 - CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 1.5M

4356023

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 1.5M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 1.5M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$126.4237 5+ US$122.6285 10+ US$116.9358 25+ US$107.4602 50+ US$94.8178

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342829641050
21342829641050 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 5M

4356010

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 5M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 5M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$213.5033 5+ US$207.0958 10+ US$197.4847 25+ US$181.4784 50+ US$160.1244

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342800641100
21342800641100 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 10M

4356002

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 10M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 10M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$242.4846 5+ US$235.2147 10+ US$224.2974 25+ US$206.1101 50+ US$181.8604

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342829641100
21342829641100 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 10M

4356011

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 10M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 10M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$287.386 5+ US$278.7729 10+ US$265.8348 25+ US$244.2836 50+ US$215.5488

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342900641015
21342900641015 - CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 1.5M

4356017

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 1.5M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 1.5M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$117.6012 5+ US$114.0648 10+ US$108.7786 25+ US$99.9561 50+ US$88.2009

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342900642010
21342900642010 - CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 1M

4356022

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 1M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR RCPT-FREE END, 1M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$116.0732 5+ US$112.5861 10+ US$107.3616 25+ US$98.6622 50+ US$87.0549

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342829642050
21342829642050 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 5M

4356014

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 5M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 5M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$242.8913 5+ US$235.5966 10+ US$224.667 25+ US$206.4551 50+ US$182.1684

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342800642015
21342800642015 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 1.5M

4356004

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 1.5M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 1.5M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$125.3517 5+ US$121.5935 10+ US$115.95 25+ US$106.5483 50+ US$94.0169

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342800642050
21342800642050 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 5M

4356005

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 5M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-FREE END, 5M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$197.7804 5+ US$191.8535 10+ US$182.9447 25+ US$168.1214 50+ US$148.3322

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342829642100
21342829642100 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 10M

4356015

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 10M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 10M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$346.4823 5+ US$336.0949 10+ US$320.4952 25+ US$294.5204 50+ US$259.871

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
33483447806005
33483447806005 - ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

4354947

 
Sản Phẩm Mới

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG

HARTING

ENET CORD, CAT6A, IX A PLUG-RJ45 PLUG; LAN Category:Cat6a; Connector to Connector:IX Type A Plug to RJ45 Plug; Cable Construction:-; Jacket Color:Black; Cable Length - Metric:500mm; Cable Length - Imp 82AK0997

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$60.0414 50+ US$55.7583 100+ US$52.0395 500+ US$50.0347

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21463596602
21463596602 - CABLE ASSY, 5P CIR RCPT-FREE END, 250MM

4355997

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 5P CIR RCPT-FREE END, 250MM

HARTING

CABLE ASSY, 5P CIR RCPT-FREE END, 250MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$71.5785 5+ US$69.4345 10+ US$66.2184 25+ US$60.846 50+ US$53.687

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21342829642010
21342829642010 - CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 1M

4356012

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 1M

HARTING

CABLE ASSY, 6P CIR PLUG-CIR RCPT, 1M;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$159.9149 5+ US$155.1093 10+ US$147.9133 25+ US$135.924 50+ US$119.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
21463595602
21463595602 - CABLE ASSY, 5P CIR PLUG-FREE END, 250MM

4355995

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

CABLE ASSY, 5P CIR PLUG-FREE END, 250MM

HARTING

CABLE ASSY, 5P CIR PLUG-FREE END, 250MM;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$64.4317 5+ US$62.4972 10+ US$59.6015 25+ US$54.759 50+ US$48.3269

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1