Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Cable, Wire & Cable Assemblies

Các giải pháp dây cáp dành cho Mọi môi trường của Element 14. Dây cáp linh hoạt lõi đơn, Dây cáp đa lõi, Dây cáp đồng trục, Dây cáp ruy băng… bất cứ loại nào bạn cần, chúng tôi đều có cả! Với các sản phẩm chất lượng hàng đầu có sẵn từ tất cả các thương hiệu đẳng cấp, Farnell có thể giải quyết mọi nhu cầu về Dây cáp của bạn. Các loại dây cáp như Dây chuyển mạch, Dây bảng điều khiển, Cáp chuyển mạch, Dây BS6231 và Dây H05V2-K và nhiều loại khác.