Miscellaneous Axial Fans

: Tìm Thấy 47 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 47 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
MC011502
MC011502 - AXIAL FAN, 25MM, 12VDC, 3CFM, 16DBA

3217993

AXIAL FAN, 25MM, 12VDC, 3CFM, 16DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 25MM, 12VDC, 3CFM, 16DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:25mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:3CFM; Noise Rating:16dBA; Power Rating:360mW; Rated Speed:9600rpm

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.58 1000+ US$9.91 3000+ US$9.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011492
MC011492 - AXIAL FAN, 40MM, 12VDC, 7.7CFM, 21DBA

3217983

AXIAL FAN, 40MM, 12VDC, 7.7CFM, 21DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 40MM, 12VDC, 7.7CFM, 21DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:40mm; External Depth:20mm; Bearing Type:Sleeve Bearing; Air Flow - CFM:7.7CFM; Noise Rating:21dBA; Power Rating:760mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.76 1000+ US$5.39 3000+ US$4.95

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC32923
MC32923 - AXIAL FAN, 92MM, 12VDC, 470mA

1706988

AXIAL FAN, 92MM, 12VDC, 470mA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 92MM, 12VDC, 470mA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:92mm; External Depth:38mm; Bearing Type:Ball Bearing; Air Flow - CFM:91.7CFM; Noise Rating:50.3dBA; Power Rating:5.6W; Rated Speed:3800rpm

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.37 10+ US$18.48 50+ US$17.64 100+ US$16.76 250+ US$14.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC035492
MC035492 - AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 3.7CFM, 15.7DBA

2984726

AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 3.7CFM, 15.7DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 3.7CFM, 15.7DBA; Supply Voltage VDC:5V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:30mm; External Depth:6mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:3.7CFM; Noise Rating:15.7dBA; Power Rating:420mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.17 10+ US$9.52 50+ US$8.74 100+ US$8.16 250+ US$7.26

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC21671
MC21671 - AXIAL FAN, 151MM x 172MM x 51MM, 115VAC, 230MA

1287822

AXIAL FAN, 151MM x 172MM x 51MM, 115VAC, 230MA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 151MM x 172MM x 51MM, 115VAC, 230MA; Nominal Rated Voltage AC:115V; Fan Frame Type:Rectangular with Rounded Ends; Fan Frame Size:172mm; External Depth:51mm; Bearing Type:Precision Ball Bearing; Air Flow - CFM:239CFM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$46.04 10+ US$43.92 50+ US$41.93 100+ US$39.82 250+ US$34.31

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011497
MC011497 - AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 11CFM, 25.6DBA

3217988

AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 11CFM, 25.6DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 11CFM, 25.6DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:50mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:11CFM; Noise Rating:25.6dBA; Power Rating:600mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$5.97 1000+ US$5.60 3000+ US$5.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011496
MC011496 - AXIAL FAN, 50MM, 5VDC, 11CFM, 25.6DBA

3217987

AXIAL FAN, 50MM, 5VDC, 11CFM, 25.6DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 50MM, 5VDC, 11CFM, 25.6DBA; Supply Voltage VDC:5V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:50mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:11CFM; Noise Rating:25.6dBA; Power Rating:430mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$6.29 1000+ US$5.89 3000+ US$5.41

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC36274
MC36274 - AXIAL FAN, 120 MM, 75 CFM, 34 dBA

1902293

AXIAL FAN, 120 MM, 75 CFM, 34 dBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 120 MM, 75 CFM, 34 dBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:120mm; External Depth:25mm; Bearing Type:Ball Bearing; Air Flow - CFM:75CFM; Noise Rating:34dBA; Power Rating:2W; Rated Speed:2200rpm

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$18.95 10+ US$17.14 50+ US$15.80 100+ US$14.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011493
MC011493 - AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 11CFM, 25.6DBA

3217984

AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 11CFM, 25.6DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 11CFM, 25.6DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:50mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Sleeve Bearing; Air Flow - CFM:11CFM; Noise Rating:25.6dBA; Power Rating:900mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$3.91 1000+ US$3.66 3000+ US$3.36

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011506
MC011506 - AXIAL FAN, 30MM, 12VDC, 5.5CFM, 23DBA

3217996

AXIAL FAN, 30MM, 12VDC, 5.5CFM, 23DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 30MM, 12VDC, 5.5CFM, 23DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:30mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:5.5CFM; Noise Rating:23dBA; Power Rating:660mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.63 1000+ US$10.89 3000+ US$10.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC002699
MC002699 - AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 30.4CFM, 36.2DBA

2885245

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 30.4CFM, 36.2DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 30.4CFM, 36.2DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:60mm; External Depth:15mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:30.4CFM; Noise Rating:36.2dBA; Power Rating:2.56W

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.10 10+ US$7.58 50+ US$6.97 100+ US$6.51 250+ US$5.79

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011007
MC011007 - AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 4.9CFM, 23.6DBA

2984767

AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 4.9CFM, 23.6DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 4.9CFM, 23.6DBA; Supply Voltage VDC:5V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:30mm; External Depth:6mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:4.9CFM; Noise Rating:23.6dBA; Power Rating:650mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$9.23 10+ US$8.64 50+ US$7.94 100+ US$7.41 250+ US$6.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC002716
MC002716 - AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 60CFM, 44.7DBA

2885262

AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 60CFM, 44.7DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 80MM, 12VDC, 60CFM, 44.7DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:80mm; External Depth:25mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:60CFM; Noise Rating:44.7dBA; Power Rating:4.29W; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$12.93 10+ US$12.11 50+ US$11.12 100+ US$10.38 250+ US$9.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011527
MC011527 - AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 27CFM, 31.2DBA

3218011

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 27CFM, 31.2DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 27CFM, 31.2DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:60mm; External Depth:25mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:27CFM; Noise Rating:31.2dBA; Power Rating:1.56W; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.42 1000+ US$7.89 3000+ US$7.25

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011500
MC011500 - AXIAL FAN, 25MM, 5VDC, 3.5CFM, 23DBA

3217990

AXIAL FAN, 25MM, 5VDC, 3.5CFM, 23DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 25MM, 5VDC, 3.5CFM, 23DBA; Supply Voltage VDC:5V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:25mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:3.5CFM; Noise Rating:23dBA; Power Rating:530mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.12 1000+ US$10.41 3000+ US$9.56

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011518
MC011518 - AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 19CFM, 29DBA

3218007

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 19CFM, 29DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 19CFM, 29DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:60mm; External Depth:20mm; Bearing Type:Precision Ball Bearing; Air Flow - CFM:19CFM; Noise Rating:29dBA; Power Rating:1.14W

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$8.52 1000+ US$7.98 3000+ US$7.32

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011505
MC011505 - AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 4.7CFM, 21DBA

3217995

AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 4.7CFM, 21DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 30MM, 5VDC, 4.7CFM, 21DBA; Supply Voltage VDC:5V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:30mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:4.7CFM; Noise Rating:21dBA; Power Rating:400mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.63 1000+ US$10.89 3000+ US$10.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC002702
MC002702 - AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 23CFM, 33.5DBA

2885248

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 23CFM, 33.5DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 23CFM, 33.5DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:60mm; External Depth:20mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:23CFM; Noise Rating:33.5dBA; Power Rating:1.38W; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.76 10+ US$7.26 50+ US$6.67 100+ US$6.23 250+ US$5.54

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011494
MC011494 - AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 19.3CFM, 30DBA

3217985

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 19.3CFM, 30DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 19.3CFM, 30DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:60mm; External Depth:25mm; Bearing Type:Precision Ball Bearing; Air Flow - CFM:19.3CFM; Noise Rating:30dBA; Power Rating:940mW

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.81 1000+ US$10.11 3000+ US$9.29

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC19683
MC19683 - AXIAL FAN, 120MM x 120MM x 38MM, 115VAC, 260mA

1133209

AXIAL FAN, 120MM x 120MM x 38MM, 115VAC, 260mA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 120MM x 120MM x 38MM, 115VAC, 260mA; Nominal Rated Voltage AC:115V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:119mm; External Depth:38mm; Bearing Type:Ball Bearing; Air Flow - CFM:117CFM; Noise Rating:50dBA; Power Rating:20W

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.39 10+ US$18.16 50+ US$16.68 100+ US$15.57 250+ US$13.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011495
MC011495 - AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 13CFM, 30.7DBA

3217986

AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 13CFM, 30.7DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 50MM, 12VDC, 13CFM, 30.7DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:50mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Sleeve Bearing; Air Flow - CFM:13CFM; Noise Rating:30.7dBA; Power Rating:1.08W; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$4.33 1000+ US$4.05 3000+ US$3.72

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011519
MC011519 - AXIAL FAN, 60MM, 24VDC, 19.3CFM, 30DBA

3218008

AXIAL FAN, 60MM, 24VDC, 19.3CFM, 30DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 60MM, 24VDC, 19.3CFM, 30DBA; Supply Voltage VDC:24V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:60mm; External Depth:25mm; Bearing Type:Precision Ball Bearing; Air Flow - CFM:19.3CFM; Noise Rating:30dBA; Power Rating:1.13W

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.63 1000+ US$10.89 3000+ US$10.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011508
MC011508 - AXIAL FAN, 35MM, 5VDC, 7.2CFM, 28DBA

3217998

AXIAL FAN, 35MM, 5VDC, 7.2CFM, 28DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 35MM, 5VDC, 7.2CFM, 28DBA; Supply Voltage VDC:5V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:35mm; External Depth:10mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:7.2CFM; Noise Rating:28dBA; Power Rating:680mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.63 1000+ US$10.89 3000+ US$10.00

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC002691
MC002691 - AXIAL FAN, 40MM, 12VDC, 6.3CFM, 16.5DBA

2885237

AXIAL FAN, 40MM, 12VDC, 6.3CFM, 16.5DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 40MM, 12VDC, 6.3CFM, 16.5DBA; Supply Voltage VDC:12V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:40mm; External Depth:20mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:6.3CFM; Noise Rating:16.5dBA; Power Rating:560mW; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.80 10+ US$7.30 50+ US$6.70 100+ US$6.26 250+ US$5.57

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
MC011512
MC011512 - AXIAL FAN, 80MM, 24VDC, 60CFM, 44.7DBA

3218002

AXIAL FAN, 80MM, 24VDC, 60CFM, 44.7DBA

MULTICOMP

AXIAL FAN, 80MM, 24VDC, 60CFM, 44.7DBA; Supply Voltage VDC:24V; Fan Frame Type:Square; Fan Frame Size:80mm; External Depth:25mm; Bearing Type:Vapo Bearing; Air Flow - CFM:60CFM; Noise Rating:44.7dBA; Power Rating:4.32W; IP Rating:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$15.89 1000+ US$14.87 3000+ US$13.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1