H49 Crystals

: Tìm Thấy 14 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= H49
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 14 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= H49
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Crystal Case Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
H49-25.000-18-30/50/-40+85
H49-25.000-18-30/50/-40+85 - Crystal, 25 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509279

Crystal, 25 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 10+ US$1.07 50+ US$0.886 100+ US$0.775 250+ US$0.665 1000+ US$0.605 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-10.000-18-30/50/-40+85
H49-10.000-18-30/50/-40+85 - Crystal, 10 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509267

Crystal, 10 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 5+ US$1.07 10+ US$0.887 20+ US$0.776 40+ US$0.665 100+ US$0.605 500+ US$0.567 1000+ US$0.536 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-24.576-18-30/50/-40+85
H49-24.576-18-30/50/-40+85 - Crystal, 24.576 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509277

Crystal, 24.576 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.16 10+ US$0.963 50+ US$0.798 100+ US$0.698 250+ US$0.599 1000+ US$0.545 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-11.0592-18-30/50/-40+85
H49-11.0592-18-30/50/-40+85 - Crystal, 11.0592 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509268

Crystal, 11.0592 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 10+ US$1.07 50+ US$0.887 100+ US$0.776 250+ US$0.665 1000+ US$0.605 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-7.3728-18-30/50/-40+85
H49-7.3728-18-30/50/-40+85 - Crystal, 7.3728 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509263

Crystal, 7.3728 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 5+ US$1.07 10+ US$0.887 20+ US$0.776 40+ US$0.665 100+ US$0.605 500+ US$0.567 1000+ US$0.536 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-3.6864-18-30/50/-40+85
H49-3.6864-18-30/50/-40+85 - Crystal, 3.6864 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509258

Crystal, 3.6864 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 10+ US$1.07 50+ US$0.887 100+ US$0.776 250+ US$0.665 1000+ US$0.605 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-14.74560-18-30/50/-40+85
H49-14.74560-18-30/50/-40+85 - Crystal, 14.7456 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509271

Crystal, 14.7456 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 10+ US$1.07 50+ US$0.887 100+ US$0.776 250+ US$0.665 1000+ US$0.605 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-6.000-18-30/50/-40+85
H49-6.000-18-30/50/-40+85 - Crystal, 6 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509262

Crystal, 6 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 5+ US$1.07 10+ US$0.887 20+ US$0.776 40+ US$0.665 100+ US$0.605 500+ US$0.567 1000+ US$0.536 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-16.384-18-30/50/-40+85
H49-16.384-18-30/50/-40+85 - Crystal, 16.384 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509273

Crystal, 16.384 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 10+ US$1.07 50+ US$0.887 100+ US$0.776 250+ US$0.665 1000+ US$0.605 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-27.000-18-30/50/-40+85
H49-27.000-18-30/50/-40+85 - Crystal, 27 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509281

Crystal, 27 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 10+ US$1.07 50+ US$0.887 100+ US$0.776 250+ US$0.665 1000+ US$0.605 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-4.9152-18-30/50/-40+85
H49-4.9152-18-30/50/-40+85 - Crystal, 4.9152 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509261

Crystal, 4.9152 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 5+ US$1.07 10+ US$0.887 20+ US$0.776 40+ US$0.665 100+ US$0.605 500+ US$0.567 1000+ US$0.536 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-3.579545-18-30/50/-40+85
H49-3.579545-18-30/50/-40+85 - Crystal, 3.579545 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509257

Crystal, 3.579545 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 5+ US$1.07 10+ US$0.887 20+ US$0.776 40+ US$0.665 100+ US$0.605 500+ US$0.567 1000+ US$0.536 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-18.432-18-30/50/-40+85
H49-18.432-18-30/50/-40+85 - Crystal, 18.432 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509274

Crystal, 18.432 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.29 10+ US$1.07 50+ US$0.887 100+ US$0.776 250+ US$0.665 1000+ US$0.605 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49
H49-14.31818-18-30/50/-40+85
H49-14.31818-18-30/50/-40+85 - Crystal, 14.31818 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

2509270

Crystal, 14.31818 MHz, Through Hole, 10.8mm x 4.5mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, H49

MERCURY UNITED ELECTRONICS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$1.26 5+ US$1.04 10+ US$0.869 20+ US$0.76 40+ US$0.651 100+ US$0.593 500+ US$0.555 1000+ US$0.525 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế
Through Hole, 10.8mm x 4.5mm H49