HC49 Crystals

: Tìm Thấy 20 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= HC49
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 20 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= HC49
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Crystal Case Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
4.19430MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
4.19430MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 4.1943 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640863

Crystal, 4.1943 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.742 25+ US$0.61 50+ US$0.513 100+ US$0.448

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
14.3181MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
14.3181MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 14.31818 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640873

Crystal, 14.31818 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.915 50+ US$0.753 100+ US$0.633 250+ US$0.553 500+ US$0.475 1000+ US$0.433 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
8.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
8.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 8 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640867

Crystal, 8 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
11.059MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
11.059MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 11.059 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640870

Crystal, 11.059 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.824 25+ US$0.678 50+ US$0.57 100+ US$0.498

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
18.432MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
18.432MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 18.432 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640877

Crystal, 18.432 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.824 25+ US$0.678 50+ US$0.57 100+ US$0.498

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
4.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
4.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 4 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640862

Crystal, 4 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
7.3728MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
7.3728MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 7.3728 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640866

Crystal, 7.3728 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
12.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
12.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 12 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640871

Crystal, 12 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
14.7456MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
14.7456MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 14.7456 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640874

Crystal, 14.7456 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
24.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
24.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 24 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640879

Crystal, 24 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
16.384MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
16.384MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 16.384 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640876

Crystal, 16.384 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 5+ US$0.753 10+ US$0.633 25+ US$0.553 50+ US$0.475 200+ US$0.433 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
10.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
10.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 10 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640869

Crystal, 10 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 5+ US$0.753 10+ US$0.633 25+ US$0.553 50+ US$0.475 200+ US$0.433 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
24.576MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
24.576MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 24.576 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640880

Crystal, 24.576 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
25.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
25.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 25 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640881

Crystal, 25 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 5+ US$0.753 10+ US$0.633 25+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
16.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
16.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 16 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640875

Crystal, 16 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
27.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
27.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 27 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640882

Crystal, 27 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.915 5+ US$0.753 10+ US$0.633 25+ US$0.553 50+ US$0.475

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
4.9152MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
4.9152MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 4.9152 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640864

Crystal, 4.9152 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
20.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
20.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 20 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640878

Crystal, 20 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.999 25+ US$0.82 50+ US$0.69 100+ US$0.602

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
6.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
6.000MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 6 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640865

Crystal, 6 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.999 25+ US$0.82 50+ US$0.69 100+ US$0.602

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49
3.57954MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF
3.57954MHZ HC49-4H/30/50/-40+85/18PF/ATF - Crystal, 3.57954 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

1640858

Crystal, 3.57954 MHz, Through Hole, 10.77mm x 4.34mm, 50 ppm, 18 pF, 30 ppm, HC49

EUROQUARTZ

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$0.916 25+ US$0.753 50+ US$0.633 100+ US$0.553

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Through Hole, 10.77mm x 4.34mm HC49