XLH Series Standard Oscillators

: Tìm Thấy 26 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= XLH Series
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 26 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Oscillator Case
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa Oscillator Output Compatibility
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= XLH Series
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Oscillator Case Product Range Oscillator Output Compatibility
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
XLH736008.192000I
XLH736008.192000I - Standard Oscillator, 8.192MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869734

Standard Oscillator, 8.192MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.35 10+ US$2.24 50+ US$2.19 100+ US$1.88 500+ US$1.82 1000+ US$1.47 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- XLH Series -
XLH736008.192000I
XLH736008.192000I - Standard Oscillator, 8.192MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869734RL

Standard Oscillator, 8.192MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.35 10+ US$2.24 50+ US$2.19 100+ US$1.88 500+ US$1.82 1000+ US$1.47 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- XLH Series -
XLH736080.000000I
XLH736080.000000I - Standard Oscillator, 80MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869736

Standard Oscillator, 80MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.37 10+ US$2.27 50+ US$2.22 100+ US$1.90 500+ US$1.85 1000+ US$1.59 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH736250.000000I
XLH736250.000000I - Standard Oscillator, 250MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869739

Standard Oscillator, 250MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.66 10+ US$2.60 50+ US$2.48 100+ US$2.17 500+ US$2.10 1000+ US$2.06 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH536028.636360I
XLH536028.636360I - Standard Oscillator, 28.63636MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869728

Standard Oscillator, 28.63636MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.35 10+ US$2.30 50+ US$2.18 100+ US$1.91 500+ US$1.86 1000+ US$1.53 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH536028.636360I
XLH536028.636360I - Standard Oscillator, 28.63636MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869728RL

Standard Oscillator, 28.63636MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.35 10+ US$2.30 50+ US$2.18 100+ US$1.91 500+ US$1.86 1000+ US$1.53 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH536060.000000I
XLH536060.000000I - Standard Oscillator, 60MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869731

Standard Oscillator, 60MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.38 10+ US$2.34 50+ US$2.23 100+ US$1.95 500+ US$1.88 1000+ US$1.85 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH536060.000000I
XLH536060.000000I - Standard Oscillator, 60MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869731RL

Standard Oscillator, 60MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.38 10+ US$2.34 50+ US$2.23 100+ US$1.95 500+ US$1.88 1000+ US$1.85 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH736096.000000I
XLH736096.000000I - Standard Oscillator, 96MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869737RL

Standard Oscillator, 96MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.36 10+ US$2.25 50+ US$2.19 100+ US$1.88 500+ US$1.83 1000+ US$1.55 2000+ US$1.54 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- XLH Series HCMOS
XLH735008.000000X
XLH735008.000000X - Standard Oscillator, 8MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

3869732

Standard Oscillator, 8MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.27 10+ US$2.17 50+ US$2.12 100+ US$1.81 500+ US$1.76 1000+ US$1.42 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH736250.000000I
XLH736250.000000I - Standard Oscillator, 250MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869739RL

Standard Oscillator, 250MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.66 10+ US$2.60 50+ US$2.48 100+ US$2.17 500+ US$2.10 1000+ US$2.06 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH536033.330000I
XLH536033.330000I - Standard Oscillator, 33.33MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869729

Standard Oscillator, 33.33MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.38 10+ US$2.34 50+ US$2.23 100+ US$1.95 500+ US$1.88 1000+ US$1.67 2000+ US$1.66 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH736096.000000I
XLH736096.000000I - Standard Oscillator, 96MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869737

Standard Oscillator, 96MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.36 10+ US$2.25 50+ US$2.19 100+ US$1.88 500+ US$1.83 1000+ US$1.55 2000+ US$1.54 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- XLH Series HCMOS
XLH536002.048000I
XLH536002.048000I - Standard Oscillator, 2.048MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869727RL

Standard Oscillator, 2.048MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.35 10+ US$2.32 50+ US$2.21 100+ US$1.93 500+ US$1.87 1000+ US$1.54 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH526125.000000I
XLH526125.000000I - Standard Oscillator, 125MHz, 25ppm, HCMOS, 2.5V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869725RL

Standard Oscillator, 125MHz, 25ppm, HCMOS, 2.5V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.38 10+ US$2.34 50+ US$2.23 100+ US$1.95 500+ US$1.88 1000+ US$1.56 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH536002.048000I
XLH536002.048000I - Standard Oscillator, 2.048MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869727

Standard Oscillator, 2.048MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.35 10+ US$2.32 50+ US$2.21 100+ US$1.93 500+ US$1.87 1000+ US$1.54 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH736080.000000I
XLH736080.000000I - Standard Oscillator, 80MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869736RL

Standard Oscillator, 80MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.37 10+ US$2.27 50+ US$2.22 100+ US$1.90 500+ US$1.85 1000+ US$1.59 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH526125.000000I
XLH526125.000000I - Standard Oscillator, 125MHz, 25ppm, HCMOS, 2.5V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869725

Standard Oscillator, 125MHz, 25ppm, HCMOS, 2.5V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.38 10+ US$2.34 50+ US$2.23 100+ US$1.95 500+ US$1.88 1000+ US$1.56 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH735008.000000X
XLH735008.000000X - Standard Oscillator, 8MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

3869732RL

Standard Oscillator, 8MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.27 10+ US$2.17 50+ US$2.12 100+ US$1.81 500+ US$1.76 1000+ US$1.42 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH536033.330000I
XLH536033.330000I - Standard Oscillator, 33.33MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869729RL

Standard Oscillator, 33.33MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.38 10+ US$2.34 50+ US$2.23 100+ US$1.95 500+ US$1.88 1000+ US$1.67 2000+ US$1.66 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS
XLH735125.000000X
XLH735125.000000X - Standard Oscillator, 125MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

3869733

Standard Oscillator, 125MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.18 10+ US$2.08 50+ US$2.04 100+ US$1.75 500+ US$1.69 1000+ US$1.66 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH735125.000000X
XLH735125.000000X - Standard Oscillator, 125MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

3869733RL

Standard Oscillator, 125MHz, 50ppm, HCMOS, 3.3V, -20°C to 70°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.18 10+ US$2.08 50+ US$2.04 100+ US$1.75 500+ US$1.69 1000+ US$1.66 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH736032.000000I
XLH736032.000000I - Standard Oscillator, 32MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869735RL

Standard Oscillator, 32MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.41 10+ US$2.30 50+ US$2.24 100+ US$1.92 500+ US$1.87 1000+ US$1.50 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH736032.000000I
XLH736032.000000I - Standard Oscillator, 32MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

3869735

Standard Oscillator, 32MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 7mm x 5mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

1+ US$2.41 10+ US$2.30 50+ US$2.24 100+ US$1.92 500+ US$1.87 1000+ US$1.50 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SMD, 7mm x 5mm XLH Series HCMOS
XLH536033.333333I
XLH536033.333333I - Standard Oscillator, 33.333333MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

3869730RL

Standard Oscillator, 33.333333MHz, 25ppm, HCMOS, 3.3V, -40°C to 85°C, SMD, 5mm x 3.2mm

RENESAS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng

100+ US$1.89 500+ US$1.66

Vật Phẩm Hạn Chế
SMD, 5mm x 3.2mm XLH Series HCMOS