Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Embedded Computers, Education & Maker Boards

Chi phí thấp, công nghệ tạo mẫu nhanh và phát triển với dòng hệ thống máy tính nhúng mới nhất. Lựa chọn nhiều loại bảng làm sẵn, nhiều bảng trong số đó có kết nối wifi hoạt động như một thiết bị cổng cho IoT, giảm cả chi phí và độ phức tạp trong việc thiết kế giải pháp của riêng bạn từ số không. Bất kể loại hình sử dụng hoặc ứng dụng của bạn là gì, hãy chọn từ một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm Máy tính bảng đơn, bảng mở rộng và thiết bị ngoại vi hỗ trợ và giúp biến những ý tưởng sáng tạo của bạn trở thành hiện thực.

New Embedded Computers, Education & Maker Boards