Other Embedded Computers

: Tìm Thấy 959 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 959 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Manufacturer
Tối Thiểu/Tối Đa Core Architecture
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Tìm thấy tất cả các loại máy tính nhúng, bộ vi điều khiển và phụ kiện theo yêu cầu hiệu suất và ứng dụng mục tiêu của bạn. Bảng chi phí thấp hoàn hảo cho các nhà phát triển sơ cấp có hỗ trợ phần cứng mã nguồn mở giúp bạn bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng, cho đến các bảng cao cấp hơn hỗ trợ các chuyên gia nhắm mục tiêu khách hàng doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp.

 

New Embedded Computers, Education & Maker Boards