Embedded Development Kits - Arduino

: Tìm Thấy 14 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 14 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Manufacturer
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Family Name
Tối Thiểu/Tối Đa Core Architecture
Tối Thiểu/Tối Đa Core Sub-Architecture
Tối Thiểu/Tối Đa Silicon Core Number
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Silicon Manufacturer No. of Bits Silicon Family Name Core Architecture Core Sub-Architecture Silicon Core Number Kit Contents Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
A000079
A000079 - Development Board, Arduino Motor Shield, L298 Dual Full Bridge Driver, Rev 3

2075346

Development Board, Arduino Motor Shield, L298 Dual Full Bridge Driver, Rev 3

ARDUINO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$25.81

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - Multicomp Pro Screw
2821
2821 - Adafruit Feather HUZZAH ESP8266

2816288

Adafruit Feather HUZZAH ESP8266

ADAFRUIT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.95

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - Feather Board TUK SGACK902S Keystone Coupler
ARD-01
ARD-01 - ARDUINO BASICS STARTER KIT, 8BIT, AVR

2819402

ARDUINO BASICS STARTER KIT, 8BIT, AVR

OSEPP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$55.63

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Microchip - - - - - - Arduino
ABX00080
ABX00080 - Development Board, UNO R4 Minima, R7FA4M1AB3CFM#AA0, 32bit, ARM Cortex-M4F

4208543

Development Board, UNO R4 Minima, R7FA4M1AB3CFM#AA0, 32bit, ARM Cortex-M4F

ARDUINO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.36

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- 32bit RA ARM Cortex-M4F R7FA4M1AB3CFM#AA0 UNO R4 Minima Development Board R7FA4M1AB3CFM#AA0 -
ABX00087
ABX00087 - Development Board, UNO R4 WiFi, R7FA4M1AB3CFM#AA0, 32bit, ARM Cortex-M4F

4208544

Development Board, UNO R4 WiFi, R7FA4M1AB3CFM#AA0, 32bit, ARM Cortex-M4F

ARDUINO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$26.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- 32bit RA ARM Cortex-M4F R7FA4M1AB3CFM#AA0 UNO R4 Development Board R7FA4M1AB3CFM#AA0, WiFi Module ESP32-S3-MINI-1-N8 -
ABX00074
ABX00074 - Portenta C33 Module, R7FA6M5BH2CBG, 32bit, ARM Cortex-M33F

4208545

Portenta C33 Module, R7FA6M5BH2CBG, 32bit, ARM Cortex-M33F

ARDUINO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$63.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- 32bit RA ARM Cortex-M33F R7FA6M5BH2CBG Portenta C33 Module R7FA6M5BH2CBG, WiFi W.FL Antenna -
ABX00083
ABX00083 - Nano Form Factor Board, NORA-W106-10B, 32bit, Xtensa LX7

4208546

Nano Form Factor Board, NORA-W106-10B, 32bit, Xtensa LX7

ARDUINO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$20.44

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
U-Box 32bit NORA-W10 Xtensa LX7 NORA-W106-10B Nano Form Factor Board NORA-W106-10B, System-On-Chip Module ESP32-S3 -
ABX00092
ABX00092 - Nano Form Factor Board, NORA-W106, 32bit, Xtensa LX7

4208548

Nano Form Factor Board, NORA-W106, 32bit, Xtensa LX7

ARDUINO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.36

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
U-Box 32bit NORA-W10 Xtensa LX7 NORA-W106 Nano Form Factor Board NORA-W106, System-On-Chip Module ESP32-S3 -
A000057
A000057 - SBC, Arduino Leonardo, ATmega32u4, 8bit, 2.5KB RAM, 32KB Flash, 20 I/O pins, with headers

2133071

SBC, Arduino Leonardo, ATmega32u4, 8bit, 2.5KB RAM, 32KB Flash, 20 I/O pins, with headers

ARDUINO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- - - - - - - Multicomp Pro Screw
DFR0010
DFR0010 - DFRduino Nano Board, Atmega328-20AU, 8 bit, AVR

4308173

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

DFRduino Nano Board, Atmega328-20AU, 8 bit, AVR

DFROBOT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$10.9543

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Microchip 8bit ATmega AVR - Atmega328-20AU DFRduino Nano Board Atmega328-20AU -
DFR0216
DFR0216 - DFRduino UNO R3 Board, ATmega328p, 8 bit, AVR

4308178

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

DFRduino UNO R3 Board, ATmega328p, 8 bit, AVR

DFROBOT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$18.7171

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Microchip 8bit ATmega AVR - ATmega328p DFRduino UNO R3 Board ATmega328p -
DFR0323
DFR0323 - Bluno Board, ATmega2560, 8 bit, AVR, Arduino Mega 2560 Board

4308180

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Bluno Board, ATmega2560, 8 bit, AVR, Arduino Mega 2560 Board

DFROBOT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$27.5766

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Microchip 8bit ATmega AVR - ATmega2560 Bluno Board ATmega2560 -
DFR0492
DFR0492 - FireBeetle Board Kit, ATmega328P, 8 bit, AVR

4308181

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

FireBeetle Board Kit, ATmega328P, 8 bit, AVR

DFROBOT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$19.0868

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Microchip 8bit ATmega AVR - ATmega328P FireBeetle Board ATmega328P, 2x 18 Pin 2.54mm, 2x 18 2.54mm Female Header -
DFR0816
DFR0816 - Beetle Board Kit, ATmega32U4, 8 bit, AVR

4308191

 
Sản Phẩm Mới
Bảng Tính
RoHS

Beetle Board Kit, ATmega32U4, 8 bit, AVR

DFROBOT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.30

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Microchip 8bit ATmega AVR - ATmega32U4 Beetle Board ATmega32U4, 2x 8 Pin 2.54mm Pin Header -