ARM

: Tìm Thấy 898 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 898 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
MAX32600MBED#
MAX32600MBED# - Development Board, MAX32600 MCU, ARM mbed Enabled Development Platform, Prototyping Area

2629788

Development Board, MAX32600 MCU, ARM mbed Enabled Development Platform, Prototyping Area

MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES

DEV BOARD, MBED ENABLED CORTEX-M3; Silicon Manufacturer:Maxim Integrated Products; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:ARM, Cortex; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:MAX32600; Kit Contents:Dev Board MAX32600,

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
KIT_XMC1X_AK_LED_001
KIT_XMC1X_AK_LED_001 - CPU Card, XMC1200 MCU, LED Lighting, Sensors, RF Connectivity

2443546

CPU Card, XMC1200 MCU, LED Lighting, Sensors, RF Connectivity

INFINEON

CPU CARD, MCU LED LIGHTING; Silicon Manufacturer:Infineon; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:XMC1000; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M0; Silicon Core Number:XMC1200; Kit Contents:CPU Card XMC1200, White LED Card, Colour LED Card

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
X-NUCLEO-EEPRMA1
X-NUCLEO-EEPRMA1 - Add-On Board, EEPROM Memory Expansion Board, For STM32 Nucleo, I2C, SPI

2987066

Add-On Board, EEPROM Memory Expansion Board, For STM32 Nucleo, I2C, SPI

STMICROELECTRONICS

EXPANSION BOARD, STM32 NUCLEO BOARD; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:M24xx, M95xx; Silicon Family Name:-; For Use With:STMicroelectronics STM32 Nucleo Development Boards; Kit Cont

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
OM13045,598
OM13045,598 - Evaluation Board, LPCXpresso, LPC1347 MCU, Integrated JTAG Debugger, Eclipse-Based IDE

2249925

Evaluation Board, LPCXpresso, LPC1347 MCU, Integrated JTAG Debugger, Eclipse-Based IDE

NXP

EVAL, LPCXPRESSO, LPC1347; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:LPC13xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:LPC13xx; Kit Contents:Evaluation Board for LPC1347; Product Range:LPCXPRESSO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
M9328MX21ADSE
M9328MX21ADSE - Development System, i.MX21 Multimedia Application Processor, 19 Connectors and Sockets

1579768

Development System, i.MX21 Multimedia Application Processor, 19 Connectors and Sockets

NXP

1, USB OTG, ETHERNET, ADS BOARD; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:i.MX21; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM9; Silicon Core Number:i.MX2; Kit Contents:Base Board, CPU Board, LCD Display Panel; Product Range:-

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
FRDM-KL43Z
FRDM-KL43Z - Development Board, MKL43Z256VLH4 + MCU, Capacitive Touch Slider, Arduino R3 Compatible

2448467

Development Board, MKL43Z256VLH4 + MCU, Capacitive Touch Slider, Arduino R3 Compatible

NXP

DEV BOARD, CORTEX-M0+ MCU; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:Kinetis - KL4; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M0+; Silicon Core Number:MKL43Z256VLH4; Kit Contents:Dev Board MKL43Z256VLH4, Quick Start Guide

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
OM13004,598
OM13004,598 - Evaluation Board, LPC11C1x MCU, CAN Solution, Low Cost, ADC Potentiometer, 42 GPIO Pins

2103800

Evaluation Board, LPC11C1x MCU, CAN Solution, Low Cost, ADC Potentiometer, 42 GPIO Pins

NXP

LPC11C14, KEIL, CAN, EVAL BOARD; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:LPC11Cxx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M0; Silicon Core Number:LPC11xxx; Kit Contents:Eval Board LPC11C14, Eval Tools MDK ARM; Produc

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
OM13092UL
OM13092UL - Development Board, LPC5460x MCU, On Board Debug Probe, Capacitive Touch Screen LCD

2708691

Development Board, LPC5460x MCU, On Board Debug Probe, Capacitive Touch Screen LCD

NXP

DEV BOARD, CORTEX-M4 MCU; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:LPC54000; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4; Silicon Core Number:LPC54608; Kit Contents:LPCXpresso54608 Development Board, Pre-loaded Draupner

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
STM3220G-EVAL
STM3220G-EVAL - Evaluation Board, STM32F207IGH6 MCU, microSD™card, smartcard, USART, Embedded ST-LINK/V2 Tool

2318898

Evaluation Board, STM32F207IGH6 MCU, microSD™card, smartcard, USART, Embedded ST-LINK/V2 Tool

STMICROELECTRONICS

EVALUATION BOARD, ARM; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:STM32F20x; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M3; Silicon Core Number:STM32F207IGH6; Kit Contents:Eval Board STM32F207IGH6; Product Ra

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$404.11

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
AT91SAM9G45-EVK
AT91SAM9G45-EVK - Evaluation Kit, AT91SAM9G45 MCU, DDR2 and LPDDR Support, Wide Range of Peripherals

2057064

Evaluation Kit, AT91SAM9G45 MCU, DDR2 and LPDDR Support, Wide Range of Peripherals

EMBEST

EVAL KIT, SAM9G45, UART, ETHERNET, JTAG; Silicon Manufacturer:Atmel; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:AT91SAM9xxx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM926EJ-S; Silicon Core Number:AT91; Kit Contents:Evaluation Board, Power Adapter, Cabl

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$160.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NUCLEO-F446RE
NUCLEO-F446RE - Development Board, Nucleo-64, STM32F446RE MCU, On-Board Debugger, Arduino, ST Zio&Morpho Compatible

2491978

Development Board, Nucleo-64, STM32F446RE MCU, On-Board Debugger, Arduino, ST Zio&Morpho Compatible

STMICROELECTRONICS

DEV BOARD, ARDUINO/MBED NUCLEO; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:STM32F4; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4; Silicon Core Number:STM32F446RE; Kit Contents:Dev Board STM32F446RE; Product

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$16.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
TWR-K60D100M-KIT
TWR-K60D100M-KIT - Development Kit, MK60DN512VMD10 MCU, 3 Axis Accelerometer, 4x Capacitive Touch Pads

2315642

Development Kit, MK60DN512VMD10 MCU, 3 Axis Accelerometer, 4x Capacitive Touch Pads

NXP

TOWER MODULE, ARM; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:Kinetis - K60; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4; Silicon Core Number:MK60DN512VMD10; Kit Contents:Tower Module MK60DN512VMD10, TWR-ELEV, TWR-SER, DV

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$220.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
S32K146EVB-Q144
S32K146EVB-Q144 - Evaluation Board, S32K146MCU, Ultra-Reliable, Arduino Uno Compatible, CAN, LIN, UART/SCI

2917582

Evaluation Board, S32K146MCU, Ultra-Reliable, Arduino Uno Compatible, CAN, LIN, UART/SCI

NXP

EVAL BOARD, 32BIT ARM CORTEX-M4F MCU; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:S32K1; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4F; Silicon Core Number:S32K146; Kit Contents:Evaluation Board S32K146; Product Range:-; SV

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$193.68 5+ US$193.67

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
EVK-PH8800
EVK-PH8800 - Single Board Computer, Sitara AM437X MCU, SOM-PH8800/BB-EPH1800 Core Board, LCD Interface

2628131

Single Board Computer, Sitara AM437X MCU, SOM-PH8800/BB-EPH1800 Core Board, LCD Interface

EMBEST

SBC, CORTEX-A9 MICROCONTROLLER; Silicon Manufacturer:Texas Instruments; Silicon Family Name:Sitara - AM437x; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-A9; Silicon Core Number:AM4378; Kit Contents:Eval Board AM4378, Base Board BB-EPH1800, WiFi M

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$170.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
S32K144EVB-Q100
S32K144EVB-Q100 - Evaluation Kit, S32K1 MCU Family, General Purpose Automotive Applications, Small Form Factor

2769722

Evaluation Kit, S32K1 MCU Family, General Purpose Automotive Applications, Small Form Factor

NXP

EVAL BOARD, 32BIT CORTEX-M4F MCU; Silicon Manufacturer:NXP; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:S32K1; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4F; Silicon Core Number:S32K144; Kit Contents:Eval Board S32K144; Product Range:-; SVHC:No SVHC

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$130.59

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
ATSAMA5D27-SOM1-EK1
ATSAMA5D27-SOM1-EK1 - Development Kit, SAMA5D27 SoM, 1GB RAM, MikroBUS headers for Click Boards

2811969

Development Kit, SAMA5D27 SoM, 1GB RAM, MikroBUS headers for Click Boards

MICROCHIP

EVAL BOARD, 32BIT MPU, ARM CORTEX-A5; Silicon Manufacturer:Microchip; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:SAMA5D2; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-A5; Silicon Core Number:ATSAMA5D27C; Kit Contents:Eval Board ATSAMA5D27-SOM1; Produc

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$311.47

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NUCLEO-G431KB
NUCLEO-G431KB - Development Board, Nucleo-G431KB, STM32G431KBT6U MCU, Arduino Nano V3

3132398

Development Board, Nucleo-G431KB, STM32G431KBT6U MCU, Arduino Nano V3

STMICROELECTRONICS

DEV BOARD, 32BIT, ARM CORTEX-M4F; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:STM32G4; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4F; Silicon Core Number:STM32G431KBT6U; Kit Contents:Nucleo-32 Dev Board STM32

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.37 5+ US$13.91

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
NUCLEO-G071RB
NUCLEO-G071RB - Development Board, Nucleo-64, 32-Bit, STM32G071RB MCU, Arduino, ST Morpho Compatible

2980965

Development Board, Nucleo-64, 32-Bit, STM32G071RB MCU, Arduino, ST Morpho Compatible

STMICROELECTRONICS

NUCLEO-64 DEV BOARD, ARM CORTEX-M0+ MCU; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:STM32; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M0+; Silicon Core Number:STM32G071RBT6; Kit Contents:Nucleo-64 Development

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$11.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
SBC8018 WITH 4.3"LCD
SBC8018 WITH 4.3

2136529

Single Board Computer, AM1808 ARM9 MCU, 4.3" LCD, Audio/Video Interfaces

EMBEST

SINGLE BOARD COMPUTER, AM1808, 4.3" LCD; Silicon Manufacturer:Texas Instruments; Silicon Family Name:Sitara - AM18xx; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:ARM9; Silicon Core Number:AM1x; Kit Contents:Board, Cross Serial Cable, Power Adapter, 4.3"

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
DEVKIT8600 WITH 4.3" LCD
DEVKIT8600 WITH 4.3

2136530

Evaluation Kit, AM3359 MPU, 4.3" LCD, USB Host/OTG, Linux 3.1.0/Android 2.3/WinCE 7 OS Support

EMBEST

EVALUATION KIT, AM3359, WITH 4.3" LCD; Silicon Manufacturer:Texas Instruments; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:Sitara - AM335x; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-A8; Silicon Core Number:AM3359; Kit Contents:Board, LCD Touch Scree

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
EK-TM4C123GXL .
EK-TM4C123GXL . - Evaluation Board, Tiva C Series LaunchPad, ARM Cortex-M4F MCU's, On Board Emulation

2314937

Evaluation Board, Tiva C Series LaunchPad, ARM Cortex-M4F MCU's, On Board Emulation

TEXAS INSTRUMENTS

LAUNCHPAD, TIVA C, EVALUATION KIT; Silicon Manufacturer:Texas Instruments; No. of Bits:32bit; Silicon Family Name:Tiva C; Core Architecture:ARM; Core Sub-Architecture:Cortex-M4F; Silicon Core Number:TM4C123G; Kit Contents:Eval Board TM4C123G, On-board In

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
X-NUCLEO-IDB05A1
X-NUCLEO-IDB05A1 - Expansion Board, SPBTLE-RF Bluetooth Smart v4.1 Module, For STM32 Nucleo

2664525

Expansion Board, SPBTLE-RF Bluetooth Smart v4.1 Module, For STM32 Nucleo

STMICROELECTRONICS

EXPANSION BOARD, BLUETOOTH LOW ENERGY; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:SPBTLE-RF; Silicon Family Name:-; For Use With:STM32 Nucleo, ST Morpho & Arduino UNO R3 Development Boards;

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
X-NUCLEO-IDW01M1
X-NUCLEO-IDW01M1 - Expansion Board, SWPF01SA Serial to Wi-Fi Module, ST Morpho/Arduino R3 UNO Connector

2530550

Expansion Board, SWPF01SA Serial to Wi-Fi Module, ST Morpho/Arduino R3 UNO Connector

STMICROELECTRONICS

EVALUATION BOARD, WI-FI B/G/N SOC; Silicon Manufacturer:STMicroelectronics; Core Architecture:-; Core Sub-Architecture:-; Silicon Core Number:SPWF01SA; Silicon Family Name:-; For Use With:STMicroelectronics STM32 Nucleo Boards; Kit Contents:Eval Board SP

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

Vật Phẩm Hạn Chế
 

New Embedded Computers, Education & Maker Boards