Other Embedded Computers

: Tìm Thấy 55 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= TEXAS INSTRUMENTS
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 55 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= TEXAS INSTRUMENTS
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Silicon Manufacturer No. of Bits Silicon Family Name Core Architecture Core Sub-Architecture Silicon Core Number Kit Contents Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
MSP-EXP430F5529LP
MSP-EXP430F5529LP - Evaluation Kit, MSP430F5529 USB Launchpad MCU, Full Speed USB 2.0, Simple User Interface

3126119

Evaluation Kit, MSP430F5529 USB Launchpad MCU, Full Speed USB 2.0, Simple User Interface

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$18.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 16bit MSP430F5xx MSP430 MSP430 MSP430F5529 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad, USB Cable, Quick Start Guide -
TMDSDSK6713
TMDSDSK6713 - Development Kit, TMS320C6713 DSP MCU, J-TAG Support, CC Studio IDE, 24-Bit Stereo Codec

3126138

Development Kit, TMS320C6713 DSP MCU, J-TAG Support, CC Studio IDE, 24-Bit Stereo Codec

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$573.50

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit TMS320C67xx C6000 ARM9 / DSP OMAP-L C7611 Development Board, USB Cable, Power Supply, and software -
LAUNCHXL-F28069M
LAUNCHXL-F28069M - Evaluation Board, Piccolo F28069 MCU, InstaSPIN-MOTION & InstaSPIN-FOC, Motor Control

3009881

Evaluation Board, Piccolo F28069 MCU, InstaSPIN-MOTION & InstaSPIN-FOC, Motor Control

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$37.40

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit Piccolo - TMS320F280xx C2000 C2000 TMS320F28069M C2000 LaunchPad Board TMS320F28069M, 0.5m Mini USB-B Cable, Quick Start Guide -
LAUNCHXL-F28027F
LAUNCHXL-F28027F - Development Board, C2000 InstaSPIN™ TMS320F28027F MCU, Isolated XDS100 J-TAG Emulator

3009880

Development Board, C2000 InstaSPIN™ TMS320F28027F MCU, Isolated XDS100 J-TAG Emulator

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit Piccolo - TMS320F280xx C2000 C2000 TMS320F28027 C2000 LaunchPad Board, 0.5m Mini USB-B Cable, Quick Start Guide -
TMDSPREX28335
TMDSPREX28335 - Evaluation Board, C2000™Delfino™ F2833x Series MCU's, Onboard XDS100, USB JTAG Emulation

3009885

Evaluation Board, C2000™Delfino™ F2833x Series MCU's, Onboard XDS100, USB JTAG Emulation

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$273.48

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit Delfino - TMS320F283xx C2000 C2000 TMS320F28335 F28335 Peripheral Explorer Board with Onboard XDS100, USB JTAG Emulation, F28335 ControlCARD Delfino Series
TMDSDOCK28069
TMDSDOCK28069 - Experimenter Kit, TMS320F28069 MCU, controlCARD, USB J-TAG Emulation, Docking Station

3009884

Experimenter Kit, TMS320F28069 MCU, controlCARD, USB J-TAG Emulation, Docking Station

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$152.87

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit Piccolo - TMS320F280xx C2000 C2000 TMS320F28069 Docking Station, controlCARD TMS320F28069, CCStudio IDE, USB Cable -
TMDSDOCK28335
TMDSDOCK28335 - Experimenter Kit, C2000™Delfino™ F2833x  Series MCU's, Docking Station, USB J-TAG Emulation

3126135

Experimenter Kit, C2000™Delfino™ F2833x Series MCU's, Docking Station, USB J-TAG Emulation

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$208.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit Delfino - TMS320F283xx C2000 C2000 TMS320F28 Board Delfino Series
MSP-TS430PZ100USB
MSP-TS430PZ100USB - DEV BOARD, 16BIT MSP430 MCU

3050426

DEV BOARD, 16BIT MSP430 MCU

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$124.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 16bit MSP430F6xx MSP430 MSP430 MSP430F6638 Dev Board MSP430F6638, JTAG Header Cable, 2 IC Samples of MSP430F6638iPZ Flash Device -
MSP-EXP430G2ET
MSP-EXP430G2ET - LAUNCHPAD DEV KIT, 16BIT, MSP430

3126126

LAUNCHPAD DEV KIT, 16BIT, MSP430

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$14.02

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 16bit MSP430G2xx MSP430 - MSP430G2553 LaunchPad Development Kit MSP430G2553, USB-B Cable, Quick Start Guide -
EZ430-T2012
EZ430-T2012 - Development Board, MSP430 USB Stick F2012 Board, 3x eZ430-T2012 Target Boards with 4-Pin Connector

3126116

Development Board, MSP430 USB Stick F2012 Board, 3x eZ430-T2012 Target Boards with 4-Pin Connector

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$45.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 16bit MSP430F2xx MSP430 MSP430 MSP430 Board -
MSP-EXP430FR5994
MSP-EXP430FR5994 - Development Kit, MSP430FR5994 LaunchPad MCU, 256kB Embedded FRAM, On-Board Debugger

3126124

Development Kit, MSP430FR5994 LaunchPad MCU, 256kB Embedded FRAM, On-Board Debugger

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$23.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 16bit MSP430FRxx MSP430 - MSP430FR5994 LaunchPad Dev Board MSP430FR5994, USB Cable, Quick Start Guide -
LAUNCHXL-F28379D
LAUNCHXL-F28379D - Development Kit, C2000 Delfino LaunchPad MCU's, Isolated XDS100v2 JTAG Emulator, 40pin Headers

3126117

Development Kit, C2000 Delfino LaunchPad MCU's, Isolated XDS100v2 JTAG Emulator, 40pin Headers

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$57.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit Delfino - TMS320F283xx C2000 - TMS320F28379D Delfino LaunchPad Board TMS320F28379D, Mini USB-B Cable, Quick Start Guide -
WL18XXCOM82SDMMC
WL18XXCOM82SDMMC - Adapter Board, WiLink SDIO, SDMMC Adapter, Connect WiLink COM8 to Generic SD/MMC Card Slot

3126179

Adapter Board, WiLink SDIO, SDMMC Adapter, Connect WiLink COM8 to Generic SD/MMC Card Slot

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$98.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments - - ARM - FT4232HL Adapter Board -
MSP-EXP430FR6989
MSP-EXP430FR6989 - Development Board, MSP430FR6989 FRAM Launchpad, Segmented LCD Display, Energy Trace++ Technology

3126125

Development Board, MSP430FR6989 FRAM Launchpad, Segmented LCD Display, Energy Trace++ Technology

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 16bit MSP430FRxx MSP430 - MSP430FR6989 Dev Board MSP430FR6989, Micro USB Cable, Quick Start Guide -
TMDSDOCK28379D
TMDSDOCK28379D - Experimenter Kit, C2000 Delfino™ TMS320F28379D MCU, Breadboard Area, Header Pins

3126136

Experimenter Kit, C2000 Delfino™ TMS320F28379D MCU, Breadboard Area, Header Pins

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$307.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit Delfino - TMS320F283xx C2000 - TMS320F28377D Delfino Control Card, Docking Station, USB Cable, CCS IDE, Software -
MSP-TS430PZ100C
MSP-TS430PZ100C - Development Board, MSP430F6x MCU's, 100-Pin ZIF Socket Target Board, J-TAG Adapter

3126130

Development Board, MSP430F6x MCU's, 100-Pin ZIF Socket Target Board, J-TAG Adapter

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$124.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 16bit MSP430F6xx MSP430 MSP430 MSP430F6438 Dev Board MSP430F6438, 2 IC Samples of MSP430F6438iPZ Flash Device -
MSP-EXP430FR5739
MSP-EXP430FR5739 - Experimenter Board, MSP430FR57xx MCU's , Integrated FRAM, 3-Axis Accelerometer, NTC Thermistor

3009882

Experimenter Board, MSP430FR57xx MCU's , Integrated FRAM, 3-Axis Accelerometer, NTC Thermistor

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$49.09

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 16bit MSP430FR573x MSP430 MSP430 MSP430FR57xx  MSP-EXP430FR5739 Board, Mini USB-B Cable, 10 Pin PCB Connectors, Quick Start Guide -
TMDSCNCD28069
TMDSCNCD28069 - Daughter Board, F28069 Piccolo controlCARD, Industry Standard DIMM Form Factor

3126174

Daughter Board, F28069 Piccolo controlCARD, Industry Standard DIMM Form Factor

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$82.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments - TMS320F280x C2000 C2000 TMS320F28069 controlCARD TMS320F28069 -
TMDSCNCD28069ISO
TMDSCNCD28069ISO - Daughter Board, Piccolo TMS320F28069 Isolated controlCARD, Isolated USB JTAG Interface

3126175

Daughter Board, Piccolo TMS320F28069 Isolated controlCARD, Isolated USB JTAG Interface

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$119.21

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments - TMS320F280x C2000 C2000 TMS320F28069 controlCARD TMS320F28069 -
TMDX5515EZDSP
TMDX5515EZDSP - Development Kit, TMS320C5515 DSP, Embedded XDS100 Emulator, Small Form Factor, Flash Memory

3126145

Development Kit, TMS320C5515 DSP, Embedded XDS100 Emulator, Small Form Factor, Flash Memory

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$419.33

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit TMS320VC5xxx C5000 TMS320C55x TMS320VC Code Composer Studio IDE 4.0, CD ROM -
BOOSTXL-BATPAKMKII
BOOSTXL-BATPAKMKII - Daughter Board, Fuel Tank MKII Battery BoosterPack Plug-In Module, Lithium Polymer Battery Charger

3125248

Daughter Board, Fuel Tank MKII Battery BoosterPack Plug-In Module, Lithium Polymer Battery Charger

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$50.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments - - - - - BOOSTXL-BATPAKMKII BoosterPack Plug-In Module, Quick Start Guide BOOSTXL
TMDX5505EZDSP
TMDX5505EZDSP - Development Kit, TMS320C5504 and TMS320C5505 Processors, USB Stick Form Factor, Very Low Cost

3126144

Development Kit, TMS320C5504 and TMS320C5505 Processors, USB Stick Form Factor, Very Low Cost

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$419.33

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit TMS320VC5xxx C5000 TMS320C55x TMS320VC Board -
CC256XEM-STADAPT
CC256XEM-STADAPT - Bluetooth Adapter Kit, CC256XEM/STM32 MCU Evaluation Board, Dual-mode Bluetooth 4.0

3126166

Bluetooth Adapter Kit, CC256XEM/STM32 MCU Evaluation Board, Dual-mode Bluetooth 4.0

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$28.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments - - - - - CC256XEM-STADAPT Board -
TMDSDOCK28035
TMDSDOCK28035 - Development Kit, F28035 Piccolo MCU, Isolated RS232 Interface, 100 Pin DIMM Interface

3126133

Development Kit, F28035 Piccolo MCU, Isolated RS232 Interface, 100 Pin DIMM Interface

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$182.32

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit Piccolo - TMS320F280xx C2000 C2000 TMS320F28 F28035 ControlCARD, CCS IDE v3.3 C28x, USB Cable -
TMDX5502EZDSP
TMDX5502EZDSP - Development Kit, C5502 16-Bit DSP, External J-TAG Emulator, USB2.0 and SD Interface

3126143

Development Kit, C5502 16-Bit DSP, External J-TAG Emulator, USB2.0 and SD Interface

TEXAS INSTRUMENTS

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$208.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
Texas Instruments 32bit TMS320C550x C5000 C5000 TMS320C5502 Bluetooth, ZigBee and Fingerprint Sensor Connectors, Audio Codec with Line In / Out Jacks -
 

New Embedded Computers, Education & Maker Boards