Enclosures, Boxes & Cases

: Tìm Thấy 7,542 Sản Phẩm
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 7,542 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Enclosure Type
Tối Thiểu/Tối Đa Enclosure Material
Tối Thiểu/Tối Đa External Height - Metric
Tối Thiểu/Tối Đa External Width - Metric
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Tìm thấy mọi thứ bạn cần để lưu trữ và bảo vệ thiết bị điện tử và các hệ thống lắp đặt của bạn với lựa chọn của chúng tôi cho phụ kiện vỏ, giá đỡ và tủ đựng, bao gồm giá đỡ gắn, ray gắn DIN, ổ cắm chia điện, khe trượt, vỉ nướng, lỗ thông hơi, thanh dẫn thẻ và hơn thế nữa.