TE CONNECTIVITY COB LED Holders - Powered

: Tìm Thấy 34 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= TE CONNECTIVITY
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 34 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= TE CONNECTIVITY
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
 
 
1-2316511-3
1-2316511-3 - COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 19 x 19mm

3051768

COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 19 x 19mm

TE CONNECTIVITY

LED HOLDER, 0.5A, 19 X 19MM; Product Range:LUMAWISE Endurance S Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.44 10+ US$27.94 20+ US$25.66

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2-2213699-3
2-2213699-3 - COB LED Holder,  Powered, Z50 Series, On/Off, 0.7A, 19X19mm

2834693

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.7A, 19X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 0.7A, 19X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.11 10+ US$27.50 20+ US$24.01 100+ US$20.98 260+ US$20.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2-2316510-1
2-2316510-1 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.7A, 24X24mm

2834707

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.7A, 24X24mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, DIMMABLE, 0.7A, 24X24MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.90 10+ US$29.96 20+ US$26.17 100+ US$22.86 260+ US$21.89

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2213699-3
2213699-3 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.35A, 19X19mm

2834685

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.35A, 19X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 0.35A, 19X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$24.49 20+ US$19.18 80+ US$19.10

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2213699-1
2213699-1 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.35A, 24X24mm

2834683

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.35A, 24X24mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 0.35A, 24X24MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.52 10+ US$26.96 20+ US$23.55 100+ US$20.57 260+ US$19.71

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-2213699-1
3-2213699-1 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 1.05A, 24X24mm

2834695

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 1.05A, 24X24mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 1.05A, 24X24MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.38 10+ US$27.73 20+ US$24.22 100+ US$21.16 260+ US$20.27

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2-2316511-3
2-2316511-3 - COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 19 x 19mm

3051770

COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 19 x 19mm

TE CONNECTIVITY

LED HOLDER, 0.7A, 19 X 19MM; Product Range:LUMAWISE Endurance S Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$35.08 5+ US$31.40 10+ US$27.71 50+ US$27.17 100+ US$26.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-2316511-3
3-2316511-3 - COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 19 x 19mm

3051772

COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 19 x 19mm

TE CONNECTIVITY

LED HOLDER, 1.05A, 19 X 19MM; Product Range:LUMAWISE Endurance S Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$35.15 5+ US$31.46 10+ US$27.76 50+ US$27.22 100+ US$26.67

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2-2316511-2
2-2316511-2 - COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 20 x 24mm

3051769

COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 20 x 24mm

TE CONNECTIVITY

LED HOLDER, 0.7A, 20 X 24MM; Product Range:LUMAWISE Endurance S Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$35.32 5+ US$31.63 10+ US$27.93 50+ US$27.39 100+ US$26.84

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
1-2316511-2
1-2316511-2 - COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 20 x 24mm

3051767

COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 20 x 24mm

TE CONNECTIVITY

LED HOLDER, 0.5A, 20 X 24MM; Product Range:LUMAWISE Endurance S Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.59 5+ US$30.17 10+ US$27.75 50+ US$27.36 100+ US$26.97

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
3-2316511-2
3-2316511-2 - COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 20 x 24mm

3051771

COB LED Holder - Powered, LUMAWISE Endurance S Series, 20 x 24mm

TE CONNECTIVITY

LED HOLDER, 1.05A, 20 X 24MM; Product Range:LUMAWISE Endurance S Series; SVHC:No SVHC (15-Jan-2019)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$32.14 5+ US$28.97 10+ US$25.80 50+ US$25.29 100+ US$24.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2213699-4
2213699-4 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.35A, 16X19mm

2834686

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.35A, 16X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 0.35A, 16X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.52 10+ US$26.96 20+ US$23.55 100+ US$20.57 260+ US$19.71

Vật Phẩm Hạn Chế
2-2316510-2
2-2316510-2 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.7A, 20X24mm

2834708

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.7A, 20X24mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, DIMMABLE, 0.7A, 20X24MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.90 10+ US$29.96 20+ US$26.17 100+ US$22.86 260+ US$21.89

Vật Phẩm Hạn Chế
1-2213699-2
1-2213699-2 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.5A, 20X24mm

2834688

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.5A, 20X24mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 0.5A, 20X24MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.52 10+ US$26.96 20+ US$23.55 100+ US$20.57 260+ US$19.71

Vật Phẩm Hạn Chế
1-2213699-4
1-2213699-4 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.5A, 16X19mm

2834690

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.5A, 16X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 0.5A, 16X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.52 10+ US$26.96 20+ US$23.55 100+ US$20.57 260+ US$19.71

Vật Phẩm Hạn Chế
2316510-3
2316510-3 - COB LED Holder,  Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.35A, 19X19mm

2834701

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.35A, 19X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, DIMMABLE, 0.35A, 19X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.29 10+ US$29.43 20+ US$25.70 100+ US$22.45 260+ US$21.50

Vật Phẩm Hạn Chế
3-2316510-1
3-2316510-1 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 1.05A, 24X24mm

2834711

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 1.05A, 24X24mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, DIMMABLE, 1.05A, 24X24MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$34.65 10+ US$30.62 20+ US$26.75 100+ US$23.36 260+ US$22.38

Vật Phẩm Hạn Chế
3-2316510-4
3-2316510-4 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 1.05A, 16X19mm

2834714

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 1.05A, 16X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, DIMMABLE, 1.05A, 16X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$34.65 10+ US$30.62 20+ US$26.75 100+ US$23.36 260+ US$22.38

Vật Phẩm Hạn Chế
2316510-1
2316510-1 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.35A, 24X24mm

2834699

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.35A, 24X24mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, DIMMABLE, 0.35A, 24X24MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.29 10+ US$29.43 20+ US$25.70 100+ US$22.45 260+ US$21.50

Vật Phẩm Hạn Chế
3-2213699-3
3-2213699-3 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 1.05A, 19X19mm

2834697

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 1.05A, 19X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 1.05A, 19X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.38 10+ US$27.73 20+ US$24.22 100+ US$21.16 260+ US$20.27

Vật Phẩm Hạn Chế
3-2213699-4
3-2213699-4 - COB LED Holder,  Powered, Z50 Series, On/Off, 1.05A, 16X19mm

2834698

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 1.05A, 16X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 1.05A, 16X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.38 10+ US$27.73 20+ US$24.22 100+ US$21.16 260+ US$20.27

Vật Phẩm Hạn Chế
1-2316510-1
1-2316510-1 - COB LED Holder,  Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.5A, 24X24mm

2834703

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, Dimmable, 0.5A, 24X24mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, DIMMABLE, 0.5A, 24X24MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$33.90 10+ US$29.96 20+ US$26.17 100+ US$22.86 260+ US$21.89

Vật Phẩm Hạn Chế
1-2213699-3
1-2213699-3 - COB LED Holder,  Powered, Z50 Series, On/Off, 0.5A, 19X19mm

2834689

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.5A, 19X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 0.5A, 19X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$30.52 10+ US$26.96 20+ US$23.55 100+ US$20.57 260+ US$19.71

Vật Phẩm Hạn Chế
2-2213699-4
2-2213699-4 - COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.7A, 16X19mm

2834694

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 0.7A, 16X19mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 0.7A, 16X19MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.11 10+ US$27.50 20+ US$24.01 100+ US$20.98 260+ US$20.10

Vật Phẩm Hạn Chế
3-2213699-2
3-2213699-2 - COB LED Holder,  Powered, Z50 Series, On/Off, 1.05A, 20X24mm

2834696

COB LED Holder, Powered, Z50 Series, On/Off, 1.05A, 20X24mm

TE CONNECTIVITY

COB LED HOLDER, ON/OFF, 1.05A, 20X24MM; Product Range:Z50 Series; SVHC:No SVHC (07-Jul-2017)

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$31.38 10+ US$27.73 20+ US$24.22 100+ US$21.16 260+ US$20.27

Vật Phẩm Hạn Chế