BZX384-G Zener Single Diodes

: Tìm Thấy 12 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= BZX384-G
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 12 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Diode Case Style
Tối Thiểu/Tối Đa Diode Mounting
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Tối Thiểu/Tối Đa Qualification
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= BZX384-G
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Diode Case Style Diode Mounting Product Range Qualification
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
BZX384C75-HG3-08
BZX384C75-HG3-08 - Zener Single Diode, 75 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585808

Zener Single Diode, 75 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585808
3585808RL trong Xoay Vòng

5+ US$0.238 100+ US$0.116 500+ US$0.097 1000+ US$0.068

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C8V2-HG3-08
BZX384C8V2-HG3-08 - Zener Single Diode, 8.2 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585809

Zener Single Diode, 8.2 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585809
3585809RL trong Xoay Vòng

5+ US$0.264 100+ US$0.129 500+ US$0.108 1000+ US$0.075

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C2V7-HG3-08
BZX384C2V7-HG3-08 - Zener Single Diode, 2.7 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585805

Zener Single Diode, 2.7 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585805
3585805RL trong Xoay Vòng

5+ US$0.238 100+ US$0.116 500+ US$0.097 1000+ US$0.068

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C3V9-HG3-08
BZX384C3V9-HG3-08 - Zener Single Diode, 3.9 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585806

Zener Single Diode, 3.9 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585806
3585806RL trong Xoay Vòng

5+ US$0.264 100+ US$0.129 500+ US$0.108 1000+ US$0.075

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C51-HG3-08
BZX384C51-HG3-08 - Zener Single Diode, 51 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585807

Zener Single Diode, 51 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585807
3585807RL trong Xoay Vòng

5+ US$0.264 100+ US$0.129 500+ US$0.108 1000+ US$0.075

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C51-HG3-08
BZX384C51-HG3-08 - Zener Single Diode, 51 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585807RL

Zener Single Diode, 51 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585807RL
3585807 trong Cắt Băng

100+ US$0.129 500+ US$0.108 1000+ US$0.075

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C8V2-HG3-08
BZX384C8V2-HG3-08 - Zener Single Diode, 8.2 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585809RL

Zener Single Diode, 8.2 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585809RL
3585809 trong Cắt Băng

100+ US$0.129 500+ US$0.108 1000+ US$0.075

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C75-HG3-08
BZX384C75-HG3-08 - Zener Single Diode, 75 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585808RL

Zener Single Diode, 75 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585808RL
3585808 trong Cắt Băng

100+ US$0.116 500+ US$0.097 1000+ US$0.068

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C2V7-HG3-08
BZX384C2V7-HG3-08 - Zener Single Diode, 2.7 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585805RL

Zener Single Diode, 2.7 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585805RL
3585805 trong Cắt Băng

100+ US$0.116 500+ US$0.097 1000+ US$0.068

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C3V9-HG3-08
BZX384C3V9-HG3-08 - Zener Single Diode, 3.9 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3585806RL

Zener Single Diode, 3.9 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3585806RL
3585806 trong Cắt Băng

100+ US$0.129 500+ US$0.108 1000+ US$0.075

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C5V1-HG3-08
BZX384C5V1-HG3-08 - Zener Single Diode, 5.1 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3774981RL

Zener Single Diode, 5.1 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Xoay Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3774981RL
3774981 trong Cắt Băng

100+ US$0.094 1000+ US$0.055 3000+ US$0.046 9000+ US$0.036 24000+ US$0.035 45000+ US$0.033 99000+ US$0.031 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 100 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 100 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101
BZX384C5V1-HG3-08
BZX384C5V1-HG3-08 - Zener Single Diode, 5.1 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

3774981

Zener Single Diode, 5.1 V, 200 mW, SOD-323, 2 Pins, 150 °C, Surface Mount

VISHAY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái (Cắt từ cuộn băng)

Cắt Băng
Tùy Chọn Đóng Gói
Gợi ý thay thế cho:3774981
3774981RL trong Xoay Vòng

5+ US$0.161 100+ US$0.094 1000+ US$0.055 3000+ US$0.046 9000+ US$0.036 24000+ US$0.035 45000+ US$0.033 99000+ US$0.031 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 5 vật phẩm Bội số của 5 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 5 Nhiều: 5
SOD-323 Surface Mount BZX384-G AEC-Q101