FLD Series Gas Flow Sensors

: Tìm Thấy 10 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= FLD Series
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 10 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Flow Rate Min
Tối Thiểu/Tối Đa Flow Rate Max
Tối Thiểu/Tối Đa Product Range
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Product Range
= FLD Series
 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Flow Rate Min Flow Rate Max Accuracy Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
FLDA3203ST
FLDA3203ST - FLOWMETER, AIR, 4.72LPM, 200PSI

3911136

FLOWMETER, AIR, 4.72LPM, 200PSI

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$172.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- 4.72l/min 5% FLD Series
FLDA3210G
FLDA3210G - Flow Meter, 0.1 to 1 LPM, 200 psi, 1/8

3814862

Flow Meter, 0.1 to 1 LPM, 200 psi, 1/8" FNPT, 5 % Accuracy, FLD Series

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$148.78 5+ US$145.56 10+ US$142.58 25+ US$141.36 50+ US$141.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
0.1l/min 1l/min 5% FLD Series
FLDA3212ST
FLDA3212ST - Flow Meter, 0.2 to 2 LPM, 200 psi, 1/8

3814863

Flow Meter, 0.2 to 2 LPM, 200 psi, 1/8" FNPT, 5 % Accuracy, FLD Series

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$149.08 5+ US$149.05

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
0.2l/min 2l/min 5% FLD Series
FLDA3224C
FLDA3224C - Flow Meter, 0.025 to 0.25 LPM, 200 psi, 1/8

3814876

Flow Meter, 0.025 to 0.25 LPM, 200 psi, 1/8" FNPT, 5 % Accuracy, FLD Series

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$148.78 5+ US$145.56 10+ US$142.58 25+ US$141.36 50+ US$141.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
0.025l/min 0.25l/min 5% FLD Series
FLDA3425S
FLDA3425S - Sensor, Air & Gas Flow, 0.0025 to 0.025 LPM, 200 PSI, 1/8

3876872

Sensor, Air & Gas Flow, 0.0025 to 0.025 LPM, 200 PSI, 1/8" FNPT, FLD Series

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$249.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
0.0025l/min 0.025l/min 5% FLD Series
FLDA3217ST
FLDA3217ST - Flow Meter, 2.5 to 25 LPM, 200 psi, 1/8

3814869

Flow Meter, 2.5 to 25 LPM, 200 psi, 1/8" FNPT, 5 % Accuracy, FLD Series

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$172.28

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
2.5l/min 25l/min 5% FLD Series
FLDN3303ST
FLDN3303ST - Flow Meter, 0.005 to 0.05 LPM, 200 psi, 1/8

3814917

Flow Meter, 0.005 to 0.05 LPM, 200 psi, 1/8" FNPT, 5 % Accuracy, FLD Series

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$344.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
0.005l/min 0.05l/min 5% FLD Series
FLDA3416S
FLDA3416S - Flow Meter, 0.45 to 4.5 LPM, 200 psi, 1/8

3814885

Flow Meter, 0.45 to 4.5 LPM, 200 psi, 1/8" FNPT, 5 % Accuracy, FLD Series

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$249.93

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
0.45l/min 4.5l/min 5% FLD Series
FLDH3502G
FLDH3502G - Flow Meter, 0.01 to 0.1 LPM, 200 psi, 1/8

3814914

Flow Meter, 0.01 to 0.1 LPM, 200 psi, 1/8" FNPT, 5 % Accuracy, FLD Series

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$384.81

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
0.01l/min 0.1l/min 5% FLD Series
FLDH3304ST
FLDH3304ST - Sensor, Air & Gas Flow, 4.2 to 42 LPM, 200 PSI, 1/8

3876894

Sensor, Air & Gas Flow, 4.2 to 42 LPM, 200 PSI, 1/8" FNPT, FLD Series

OMEGA

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$344.53

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
4.2l/min 42l/min 5% FLD Series