L-COM Sensors

: Tìm Thấy 78 Sản Phẩm
Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= L-COM
1 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 78 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

Bộ Lọc đã áp dụng
Nhà Sản Xuất
= L-COM
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending
LT989W-5M10V1E22
LT989W-5M10V1E22 - LEVEL TRANSMITTER, 0-5MH2O/OIL, 24VDC

3464503

LEVEL TRANSMITTER, 0-5MH2O/OIL, 24VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$529.20 5+ US$522.33 10+ US$515.46 25+ US$505.16

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LT989W Series
PT9503-1000KV6KB2C6
PT9503-1000KV6KB2C6 - PRESSURE TRANSMITTER, -999, 1MPA, 5VDC

3473467

PRESSURE TRANSMITTER, -999, 1MPA, 5VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$103.95 5+ US$101.88 10+ US$99.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT9503 Series
LT989W-15M20V1E22
LT989W-15M20V1E22 - LEVEL TRANSMITTER, 0-15MH2O/OIL, 24VDC

3464499

LEVEL TRANSMITTER, 0-15MH2O/OIL, 24VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$524.97 5+ US$518.16 10+ US$511.34 25+ US$501.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LT989W Series
PT9503-2000KV6KB2C6
PT9503-2000KV6KB2C6 - PRESSURE TRANSMITTER, -999, 2MPA, 5VDC

3464530

PRESSURE TRANSMITTER, -999, 2MPA, 5VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$131.59 5+ US$120.35 10+ US$118.31 25+ US$118.30 50+ US$118.08 100+ US$116.68 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT9503 Series
PT989-5PV1J22B1C10G
PT989-5PV1J22B1C10G - PRESSURE TRANSMITTER, GAUGE, 5PSI, 24VDC

3464537

PRESSURE TRANSMITTER, GAUGE, 5PSI, 24VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$410.12 5+ US$375.07 10+ US$368.73 25+ US$368.69 50+ US$367.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT989 Series
PT9503-600KV6KB2C6
PT9503-600KV6KB2C6 - PRESSURE TRANSMITTER, -999, 0.6MPA, 5VDC

3464531

PRESSURE TRANSMITTER, -999, 0.6MPA, 5VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.98 5+ US$124.36 10+ US$122.25 25+ US$122.24 50+ US$122.01 100+ US$120.57 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT9503 Series
PD790-0AM2
PD790-0AM2 - PRESS SENSOR, DIFFERENTIAL, 35KPA, 10VDC

3464508

PRESS SENSOR, DIFFERENTIAL, 35KPA, 10VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$493.46 5+ US$451.28 10+ US$443.65 25+ US$443.60 50+ US$442.77

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PD790 Series
PS783-I07GL1
PS783-I07GL1 - PRESSURE SENSOR, GAUGE, 200KPA, 10VDC

3464525

PRESSURE SENSOR, GAUGE, 200KPA, 10VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$95.82 5+ US$93.91 10+ US$91.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PS783 Series
LT989W-15M20V6K22
LT989W-15M20V6K22 - LEVEL TRANSMITTER, 0-15MH2O/OIL, 5VDC

3464500

LEVEL TRANSMITTER, 0-15MH2O/OIL, 5VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$524.97 5+ US$518.16 10+ US$511.34 25+ US$501.12

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LT989W Series
PS8808-200K3CBNG
PS8808-200K3CBNG - PRESSURE SENSOR, GAUGE, 200KPA, 3.3VDC

3473460

PRESSURE SENSOR, GAUGE, 200KPA, 3.3VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.98 5+ US$124.36 10+ US$122.25 25+ US$122.24 50+ US$122.01 100+ US$120.57 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PS8808 Series
PS8808-35K3CBNG
PS8808-35K3CBNG - PRESSURE SENSOR, GAUGE, 35KPA, 3.3VDC

3473462

PRESSURE SENSOR, GAUGE, 35KPA, 3.3VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.98 5+ US$124.36 10+ US$122.25 25+ US$122.24 50+ US$122.01 100+ US$120.57 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PS8808 Series
PT989-15PV1E22B1C10G
PT989-15PV1E22B1C10G - PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 15PSI, 24VDC

3464533

PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 15PSI, 24VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$500.04 5+ US$457.30 10+ US$449.57 25+ US$449.52 50+ US$448.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT989 Series
PT989100PV1E22B1C10G
PT989100PV1E22B1C10G - PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 100PSI, 28VDC

3464539

PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 100PSI, 28VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$500.04 5+ US$457.30 10+ US$449.57 25+ US$449.52 50+ US$448.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT989 Series
PS783-I19SL1
PS783-I19SL1 - PRESS SENSOR, SEALED GAUGE, 70MPA, 10VDC

3473455

PRESS SENSOR, SEALED GAUGE, 70MPA, 10VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$95.45 5+ US$93.55 10+ US$91.64

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PS783 Series
LT989W-5M10V6K22
LT989W-5M10V6K22 - LEVEL TRANSMITTER, 0-5MH2O/OIL, 5VDC

3464504

LEVEL TRANSMITTER, 0-5MH2O/OIL, 5VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$516.50 5+ US$509.80 10+ US$503.09 25+ US$493.03

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
LT989W Series
PT989-30PV1E22B1C10G
PT989-30PV1E22B1C10G - PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 30PSI, 24VDC

3464534

PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 30PSI, 24VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$500.04 5+ US$457.30 10+ US$449.57 25+ US$449.52 50+ US$448.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT989 Series
PT989-5PV6K22B1C10G
PT989-5PV6K22B1C10G - PRESSURE TRANSMITTER, GAUGE, 5PSI, 5VDC

3464538

PRESSURE TRANSMITTER, GAUGE, 5PSI, 5VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$410.12 5+ US$375.07 10+ US$368.73 25+ US$368.69 50+ US$367.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT989 Series
PT989200PV1E22B1C10G
PT989200PV1E22B1C10G - PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 200PSI, 24VDC

3464542

PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 200PSI, 24VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$410.12 5+ US$375.07 10+ US$368.73 25+ US$368.69 50+ US$367.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT989 Series
PD790-02M2
PD790-02M2 - PRESS SENSOR, DIFFERENTIAL, 70KPA, 10VDC

3464509

PRESS SENSOR, DIFFERENTIAL, 70KPA, 10VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$405.73 5+ US$371.06 10+ US$364.78 25+ US$364.74 50+ US$364.06

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PD790 Series
PS8808-1600K3CBNG
PS8808-1600K3CBNG - PRESSURE SENSOR, GAUGE, 1.6MPA, 3.3VDC

3473459

PRESSURE SENSOR, GAUGE, 1.6MPA, 3.3VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.98 5+ US$124.36 10+ US$122.25 25+ US$122.24 50+ US$122.01 100+ US$120.57 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PS8808 Series
PS8808-350K3CBNG
PS8808-350K3CBNG - PRESSURE SENSOR, GAUGE, 350KPA, 3.3VDC

3473463

PRESSURE SENSOR, GAUGE, 350KPA, 3.3VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$135.98 5+ US$124.36 10+ US$122.25 25+ US$122.24 50+ US$122.01 100+ US$120.57 Thêm định giá…

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PS8808 Series
PT989-5KPV1E22B1C10S
PT989-5KPV1E22B1C10S - PRESS TRANSMITTER, SEALED GAUGE, 5000PSI

3464535

PRESS TRANSMITTER, SEALED GAUGE, 5000PSI

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$500.04 5+ US$457.30 10+ US$449.57 25+ US$449.52 50+ US$448.68

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT989 Series
PT989200PV1J22B1C10G
PT989200PV1J22B1C10G - PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 200PSI, 24VDC

3464543

PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 200PSI, 24VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$410.12 5+ US$375.07 10+ US$368.73 25+ US$368.69 50+ US$367.99

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT989 Series
PS781-0CG0L1
PS781-0CG0L1 - PRESSURE SENSOR, GAUGE, 7KPA, 10VDC

3464515

PRESSURE SENSOR, GAUGE, 7KPA, 10VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$92.62 5+ US$90.77 10+ US$88.92

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PS781 Series
PT989100PV6K22B1C10G
PT989100PV6K22B1C10G - PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 100PSI, 5VDC

3464541

PRESS TRANSMITTER, GAUGE, 100PSI, 5VDC

L-COM

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$511.00 5+ US$467.33 10+ US$459.43 25+ US$459.38 50+ US$458.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT989 Series