YAGEO

Về YAGEO


YAGEO logo

YAGEO 

was founded in 1977 and was public listed on TWSE in October 1993. Yageo Corporation acquired Pulse Electronics & BrightKing in 2018, and KEMET in 2020.

Read more

CMS:sfe4-apac-yageo

Danh Sách Sản Phẩm từ Yageo


Audio Visual

Circuit Protection

Passive Components

Semiconductors - Discretes

Mua tất cả sản phẩm(29,879)

Cộng Đồng


Bạn muốn xem các thông tin về sản phẩm này từ các khách hàng khác?

  Đọc các thảo luận, blog, tài liệu từ thành viên trong cộng đồng.

Bộ Lọc:

Chọn dạng tài liệu mà bạn muốn và ấn nút “Áp Dụng Bộ Lọc”
Đăng một câu hỏi cho một trong những chuyên gia của chúng tôi hoặc bắt đầu thảo luận và nhận phản hồi từ các chuyên gia cung cấp cùng đội ngũ kĩ sư trong cộng đồng.
CMS:sfe3-apac-yageo