0
0 sản phẩmUS$0.00

Ribbon Cable / Flat Cable: Tìm Thấy 598 Sản Phẩm

Xem
Người mua
Kĩ Sư
Nhà Sản Xuất
Cable Shielding
No. of Cores
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
Cable Width
No. of Max Strands x Strand Size
Pitch Spacing
Voltage Rating
Conductor Material
Jacket Material
Ribbon Cable Type
Product Range
Đóng gói
Không áp dụng (các) bộ lọc
0 Đã chọn (các) bộ lọc
So SánhGiá choSố Lượng
296831

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$68.880
12+
US$54.690
25+
US$45.020
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
16Core
28AWG
0.072mm²
100ft
30.5m
Grey
20.32mm
7 x 36AWG
1.27mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
3365
297379

RoHS

1 Metre
1+
US$103.460
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
40Core
28AWG
0.072mm²
-
-
Grey
50.8mm
7 x 36AWG
1.27mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
3365
296843

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$110.050
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
20Core
28AWG
0.072mm²
100ft
30.5m
Grey
25.4mm
7 x 36AWG
1.27mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
3365
1197080

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$76.470
5+
US$60.720
10+
US$49.980
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2064464

RoHS

Reel of 1
Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$26.910
5+
US$22.190
10+
US$22.130
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
6Core
28AWG
-
100ft
30.5m
Grey
7.62mm
7 x 36AWG
1.27mm
50V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
3365
1166721

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$322.810
10+
US$302.650
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
10Core
28AWG
0.093mm²
100ft
30.5m
Black
12.7mm
19 x 40AWG
1.27mm
300V
Silver Plated Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
3319
2302016

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$173.620
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
16Core
28AWG
-
100ft
30.5m
Black
19.1mm
7 x 36AWG
1.27mm
300V
Tinned Copper
PVC
Round Jacketed Flat Ribbon Cable
3759
2628345

RoHS

Reel of 1
Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$28.580
5+
US$27.720
10+
US$25.400
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
10Core
28AWG
-
100ft
30.5m
Multi-coloured
13mm
7 x 0.127mm
1.27mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
Multicomp Pro RJ45 Adapter
2776627

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$14.780
5+
US$13.860
10+
US$13.240
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
10Core
24AWG
-
32.8ft
10m
Multi-coloured
14mm
7 x 0.2mm
1.4mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
Multicomp Pro RJ45 Adapter
2302014

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$147.920
5+
US$121.750
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
14Core
28AWG
-
100ft
30.5m
Black
16.5mm
7 x 36AWG
1.27mm
50V
Tinned Copper
PVC
Round Jacketed Flat Ribbon Cable
3759
1797549

RoHS

Reel of 30
Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$75.740
10+
US$60.130
50+
US$49.500
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
10Core
26AWG
-
100ft
30.5m
Multi-coloured
12.7mm
7 x 34AWG
1.27mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
3811
1166717

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$96.300
12+
US$76.460
25+
US$62.940
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9187219

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$109.280
5+
US$108.000
10+
US$103.410
25+
US$100.700
50+
US$93.080
Thêm định giá…
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
34Core
28AWG
0.072mm²
100ft
30.5m
Grey
43.18mm
7 x 0.127mm
1.27mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
NFCG
1797535

RoHS

Reel of 30
Vòng
Tùy Chọn Đóng Gói
1+
US$85.730
5+
US$68.070
10+
US$56.030
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
10Core
28AWG
-
100ft
30.5m
Grey
12.7mm
7 x 36AWG
1.27mm
300V
Tinned Copper
TPE
Flat Ribbon Cable
3355
3332123

RoHS

1 Metre
1+
US$50.290
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
96Core
30AWG
-
-
-
Grey
81.2mm
7 x 38AWG
0.85mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
3849
2798253

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$139.000
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
26Core
28AWG
0.08mm²
500ft
152.4m
Grey
33.02mm
7 x 36AWG
1.27mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
Multicomp Pro RJ45 Adapter
1202520

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$517.020
5+
US$510.990
10+
US$489.270
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
20Core
20AWG
0.5mm²
164ft
50m
Multi-coloured
31mm
16 x 0.2mm
1.55mm
300V
Tinned Copper
Neoprene, PVC
Colour Coded Edge Bonded Flat Cable
Multicomp Pro RJ45 Adapter
1202516

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$245.710
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
20Core
24AWG
0.22mm²
164ft
50m
Multi-coloured
31mm
16 x 0.2mm
1.4mm
300V
Tinned Copper
PVC
Colour Coded Edge Bonded Flat Cable
Multicomp Pro RJ45 Adapter
2301991

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$242.460
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
14Core
28AWG
-
98.5ft
30m
Grey
14mm
7 x 36AWG
1mm
50V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
3625
3010638

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$729.410
5+
US$683.600
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
40Core
30AWG
-
300ft
91m
Grey
25.4mm
Solid
0.64mm
150V
Tinned Copper
Polyolefin, Zero Halogen
Flat Ribbon Cable
HF447
297628

RoHS

1 Metre
1+
US$24.970
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Screened
37Core
28AWG
0.072mm²
-
-
Black
45.7mm
7 x 36AWG
1.27mm
300V
Tinned Copper
PVC
Round Jacketed Flat Ribbon Cable
3659
2776626

RoHS

Each
1+
US$12.990
5+
US$12.530
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
34Core
26AWG
-
10ft
3.05m
White
86.36mm
7 x 0.16mm
2.54mm
300V
Tinned Copper
PVC
Flat Ribbon Cable
Multicomp Pro RJ45 Adapter
3010605

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$157.090
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Screened
14Core
30AWG
-
100ft
30.5m
Metallic
10.16mm
Solid
0.64mm
30VAC
Tinned Copper
Aluminium Foil, Polyester
Flat Ribbon Cable
7700
3010635

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$619.920
5+
US$580.980
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
36Core
30AWG
-
300ft
91m
Grey
22.86mm
Solid
0.64mm
150V
Tinned Copper
Polyolefin, Zero Halogen
Flat Ribbon Cable
HF447
3010622

RoHS

Reel of 1
Vòng
1+
US$266.460
5+
US$261.140
Tối thiểu: 1 / Nhiều loại: 1
Unscreened
14Core
30AWG
-
300ft
91m
Grey
8.89mm
Solid
0.64mm
150V
Tinned Copper
Polyolefin, Zero Halogen
Flat Ribbon Cable
HF447
1-25 trên 598 sản phẩm
/ 24 trang
Popular Suppliers
ABB
ALPHAWIRE
BELDEN
BRAND REX
LAPP USA
HELLERMANNTYTON
TE CONNECTIVITY
Trade Account