Thermometers

: Tìm Thấy 49 Sản Phẩm
Bố Cục Bộ Lọc:
0 Đã Chọn Bộ Lọc
Tìm Thấy 49 Sản Phẩm Xin hãy ấn vào nút “Áp Dụng Bộ Lọc” để cập nhật kết quả
Tiếp tục áp dụng bộ lọc hoặc Hiện kết quả Hiện kết quả
Tối Thiểu/Tối Đa Tình Trạng

Khi ô Duy Trì Đăng Nhập được đánh dấu, chúng tôi sẽ lưu các tham chiếu bộ lọc mới nhất của bạn cho các tìm kiếm trong tương lai

Tuân Thủ
Tối Thiểu/Tối Đa Nhà Sản Xuất
Tối Thiểu/Tối Đa Thermometer Type
Tối Thiểu/Tối Đa Sensing Temperature Min
Tối Thiểu/Tối Đa Sensing Temperature Max
Đóng gói

Hiện tại chưa thể hiển thị giá hợp đồng. Giá hiển thị là giá bán lẻ tiêu chuẩn, giá hợp đồng sẽ áp dụng cho các đơn hàng đã đặt khi được xử lý.

 
So Sánh Được Chọn So Sánh (0)
  Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất Mã Đơn Hàng Mô Tả / Nhà Sản Xuất
Tình Trạng Giá cho
Giá
Số Lượng
Thermometer Type Sensing Temperature Min Sensing Temperature Max
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
642
642 - High Temp Waterproof DS18B20 Digital Temperature Sensor

2816441

High Temp Waterproof DS18B20 Digital Temperature Sensor

ADAFRUIT

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$16.85

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -55°C 125°C
XF-1123-FAR
XF-1123-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4 mm Dia. x 25 mm

2816468

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4 mm Dia. x 25 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$53.40 5+ US$52.55 10+ US$43.83

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
XF-951-FAR
XF-951-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 3 Wire, Class B, KNE Head with Transmitter, 0°C to 200°C

2749480

Thermometer, RTD, PT100, 3 Wire, Class B, KNE Head with Transmitter, 0°C to 200°C

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$277.83 5+ US$269.50 10+ US$221.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-961-FAR
XF-961-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, Class B, DIN B Head, 150 mm

2749490

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, Class B, DIN B Head, 150 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$106.63 5+ US$103.43 10+ US$85.13

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-1119-FAR
XF-1119-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 3 mm Dia. x 50 mm

2816464

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 3 mm Dia. x 50 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$73.33 5+ US$72.17 10+ US$60.20

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
XF-953-FAR
XF-953-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, Class B, KNS Head, 150 mm

2749482

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, Class B, KNS Head, 150 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$107.55 5+ US$104.33 10+ US$85.86

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-1112-FAR
XF-1112-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 3 Wire, 150°C, IP67 Housing, Duplex Element

2816462

Thermometer, RTD, PT100, 3 Wire, 150°C, IP67 Housing, Duplex Element

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$215.76 5+ US$208.88 10+ US$203.14

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 150°C
XF-1124-FAR
XF-1124-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4 mm Dia. x 50 mm

2816469

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4 mm Dia. x 50 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$53.88 5+ US$53.02 10+ US$44.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
XF-1120-FAR
XF-1120-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 3 mm Dia. x 100 mm

2816465

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 3 mm Dia. x 100 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$72.15 5+ US$71.00 10+ US$59.23

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
287-18000
287-18000 - Thermometer Type:-

2830978

Thermometer Type:-

MULTICOMP PRO

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$7.02

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
- -55°C 125°C
XF-954-FAR
XF-954-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 3 Wire, Class B, KNE Head with Transmitter, 0°C to 400°C

2749483

Thermometer, RTD, PT100, 3 Wire, Class B, KNE Head with Transmitter, 0°C to 400°C

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$277.83 5+ US$269.50 10+ US$261.42

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-1125-FAR
XF-1125-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4 mm Dia. x 100 mm

2816470

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4 mm Dia. x 100 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$53.14 5+ US$52.30 10+ US$43.62

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
XF-1127-FAR
XF-1127-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4 mm Dia. x 200 mm

2816472

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4 mm Dia. x 200 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$55.81 5+ US$54.93 10+ US$45.81

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
XF-950-FAR
XF-950-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 3 Wire, Class B, KNE Head with Transmitter, 0°C to 100°C

2749479

Thermometer, RTD, PT100, 3 Wire, Class B, KNE Head with Transmitter, 0°C to 100°C

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$277.83 5+ US$269.50 10+ US$221.80

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-1099-FAR
XF-1099-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 450°C, DIN B Head, 6 mm Dia. x 500 mm

2816508

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 450°C, DIN B Head, 6 mm Dia. x 500 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$111.43 5+ US$109.65 10+ US$91.46

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-1118-FAR
XF-1118-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 3 mm Dia. x 25 mm

2816463

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 3 mm Dia. x 25 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$72.46 5+ US$71.30 10+ US$59.48

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
XF-960-FAR
XF-960-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, Class B, DIN B Head, 100 mm

2749489

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, Class B, DIN B Head, 100 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$105.44 5+ US$102.28 10+ US$84.18

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-1103-FAR
XF-1103-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 450°C, Terminal Head, 6 mm Dia. x 600 mm

2816499

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 450°C, Terminal Head, 6 mm Dia. x 600 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$78.64 5+ US$76.13 10+ US$74.04

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-956-FAR
XF-956-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, Class B, KNS Head, 200 mm

2749485

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, Class B, KNS Head, 200 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$108.76 5+ US$105.50 10+ US$102.34

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-1129-FAR
XF-1129-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4.5 mm Dia. x 50 mm

2816474

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4.5 mm Dia. x 50 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$55.29 5+ US$54.41 10+ US$45.39

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
XF-1111-FAR
XF-1111-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 2x 4 Wire, 150°C, IP67 Housing, Single Element

2816461

Thermometer, RTD, PT100, 2x 4 Wire, 150°C, IP67 Housing, Single Element

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$130.37 5+ US$126.22 10+ US$122.75

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 150°C
XF-1133-FAR
XF-1133-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 6 mm Dia. x 75 mm

2816478

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 6 mm Dia. x 75 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.68 5+ US$53.81 10+ US$44.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
XF-1104-FAR
XF-1104-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 450°C, Terminal Head, 1/2

2816500

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 450°C, Terminal Head, 1/2" BSPP Connection, 6 mm Dia. x 150 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$80.65 5+ US$78.08 10+ US$75.94

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -100°C 450°C
XF-1132-FAR
XF-1132-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4.5 mm Dia. x 50 mm

2816477

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4.5 mm Dia. x 50 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$51.79 5+ US$50.97 10+ US$42.51

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C
XF-1130-FAR
XF-1130-FAR - Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4.5 mm Dia. x 100 mm

2816475

Thermometer, RTD, PT100, 4 Wire, 250°C, Industrial Probe, 4.5 mm Dia. x 100 mm

LABFACILITY

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

Cái

1+ US$54.68 5+ US$53.81 10+ US$44.88

Vật Phẩm Hạn Chế

Đơn hàng tối thiểu của 1 vật phẩm Bội số của 1 Xin hãy nhập số lượng hợp lệ

Thêm
Tối thiểu: 1 Nhiều: 1
PT100 -50°C 250°C