Bạn đã nhập một giá trị có chứa các ký tự không hợp lệ vào các trường được đánh dấu bên dưới. Xin hãy xem lại lựa chọn của bạn bằng chỉ các ký tự hợp lệ.

Sản phẩm có thể không phải trùng khớp chính xác với tìm kiếm của bạn

Bạn đã mua sản phẩm này trước đây. Xem trong Lịch Sử Đặt Hàng

 
 

ATSAMC21N-XPRO

Evaluation Kit, SAMC21N Xplained Pro MCU, Embedded Debugger, Digital I/O

MICROCHIP ATSAMC21N-XPRO
×
×

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Vui lòng xem phần mô tả sản phẩm.

Nhà Sản Xuất:
MICROCHIP MICROCHIP
Mã Số Linh Kiện Nhà Sản Xuất:
ATSAMC21N-XPRO
Mã Đơn Hàng:
2764482
Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật:
ATSAMC21N-XPRO   Bảng Tính
Xem tất cả Tài Liệu Kỹ Thuật

Thông Tin Sản Phẩm

Bạn muốn xem các sản phẩm tương tự? Chỉ cần chọn các thuộc tính bắt buộc của bạn bên dưới và nhấn nút ×


:
Microchip

:
32bit

:
SAM C

:
ARM

:
Cortex-M0+

:
ATSAMC21N18A

:
C21N Xplained Pro Development Board

:
-

Tìm các sản phẩm tương tự Chọn và thay đổi các đặc tính ở trên để tìm các sản phẩm tương tự.

Tài Liệu Kỹ Thuật (3)

Tải xuống CAD

×

Điều khoản và Điều kiện

Mô hình CAD - Thông báo
Các mô hình và bản vẽ CAD được cung cấp cho bạn theo giấy phép giới hạn có thể thu hồi dành riêng cho mục đích nội bộ của bạn nhưng vẫn nó là tài sản của nhà sản xuất, bên giữ tất cả các quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ. Chúng được cung cấp để hỗ trợ bạn trong việc ra quyết định và có thể dùng làm hướng dẫn thiết kế nhưng không có nghĩa là chúng không có sai sót, hoàn toàn chính xác hay đã được cập nhật. Không nên quá phụ thuộc vào chúng.
Bạn sẽ phải tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng các mô hình CAD này cùng các tùy chọn khác được cung cấp. Và bằng cách tiếp tục, bạn xác nhận sẽ chấp nhận việc này.

Chấp nhận Hủy bỏ

Tổng Quan Sản Phẩm

The ATSAMC21N-XPRO from Microchip is a SAMC21N Xplained Pro evaluation kit. It is a hardware platform for evaluating ATSAMC21N18A microcontroller (MCU). The kit offers a set of features that enables ATSAMC21J18A user to get started with SAM C peripherals right away and to get an understanding of how to integrate the device in their own design. Supported by the Studio integrated development platform, the kit provides easy access to the features of ATSAMC21N18A and explains how to integrate the device into a custom design. The Xplained Pro MCU series evaluation kit includes an on-board embedded debugger, eliminating the need for external tools to program or debug the ATSAMC21N18A. The kit offers additional peripherals to extend the features of the board and ease development of custom designs. It features USB interface, auto-ID for board identification in Atmel Studio, one yellow status LED, one green board power LED and symbolic debug of complex data types including scope information.
  • Two mechanical buttons (user and reset button), one QTouch® button, one yellow user LED
  • Two selectable target voltages ( 3.3V and 5V), three Xplained Pro extension headers
  • Level converters between target section and EDBG section
  • Two CAN transceivers, 32.768KHz crystal mounted, 16MHz crystal footprint (not mounted)
  • Programming and debugging of on-board SAMC21N through serial wire debug (SWD)
  • LIN transceiver, wake-up button, alternate LIN power jumper
  • DAC output connector
  • Analogue voltage reference connector with filtered power supply (SDADC VREF, ADC/DAC VREF)
  • Supported with application examples in Atmel Software Framework
  • SPI, I2C, four GPIOs, virtual COM port (CDC) data gateway interface

Chú Thích

Removing the jumper from the pin header while the kit is powered may cause the ATSAMC21J18A to be powered through its I/O pins. This may cause permanent damage to the device.

Cảnh Báo

As the SAM C21 Xplained Pro can be powered by 5V, care must be taken not to connect any Xplained Pro extensions that does not support this voltage, doing so may result in permanent damage.

1 Có sẵn Bạn cần thêm?

Kho ở 1 UK có thể giao hàng trong vòng 4-6 ngày làm việc

Do điều kiện thị trường, thời gian giao hàng chỉ mang tính chất tham khảo và có thể bị thay đổi mà không báo trước

US$94.41

Không thể định giá. Xin hãy liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng.

Giá cho:
Each
Nhiều: 1 Tối thiểu: 1
Số Lượng Giá Giá của bạn
 
 
1+ US$94.41
Giá khuyến mại
Giá Hợp Đồng
Giá trên Web
Giá hợp đồng trên Web
 
 
 

Không thể định giá. Xin hãy liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng.

No longer stocked:: No Longer Manufactured::
Thêm phẩm vào Giỏ hàng Thêm phẩm vào Giỏ hàng Đặt Trước
Thêm
Vật Phẩm Hạn Chế
Nhập Mã Số Linh Kiện / Ghi chú dòng
Tổng Giá:
Tổng Giá: ( )
Tổng Giá: --